Motioner 2015

Läs och tyck till om 2015 års motioner genom att klicka på rubrikerna i huvudmenyn. Motionerna behandlas på KfS höststämma den 21 november. Kommentarsfunktionen på den här sidan är öppen till och med 8 oktober. I år har det inkommit 16 motioner.

ID-nummer för att kommentera hittar du på ditt medlemskort, numret publiceras inte.Medlemsnummer på kortet, sju siffror

Styrelsen har tre olika svar som beslutsförslag, de är följande:

  • Bifall, innebär att föreningsstyrelsen delar motionärens uppfattning och ska genomföra eller verka för att motionens förslag genomförs. Att föreningsstyrelsen ska verka för ett motionsförslag är tillämpligt när det gäller förslag som inte ligger inom föreningsstyrelsens beslutsområde, t ex i frågor som rör Coop Dagligvaruhandels verksamhet.
  • Besvarad, innebär att föreningsstyrelsen utvecklar sitt ställningstagande till motionen i svaret. Det kan t ex vara faktabeskrivningar som gör att motionens förslag inte är relevanta, det kan handla om att motionens önskemål redan är tillgodosedda eller föreningsstyrelsens utlåtande kan innehålla åtaganden och åtgärder i enlighet med motionens önskemål men motionens att-sats kan vara skriven på ett sätt som gör att den inte är möjlig att bifalla. Detta gäller t ex de flesta affärsmotionerna då det ofta tar upp frågor som KfS inte kan besluta om.
  • Avslag, innebär att föreningsstyrelsen inte instämmer i motionens förslag.

Du kan även tycka till. På varje motion kan du ge tumme upp eller tumme ner, se exempel nedan. Detta är ej beslutsgrundande.

Rösta för avslagRösta för bifall (+1 av 1 röster)