Motion 11 Sälj inte kunduppgifter till tredje part

Nyligen fick jag ett brev från Med mera bank att mitt bankkort skulle bytas till ”Enter card”. Jag sökte information om detta företag och fann ett uttalande från dess chef att när kunden godkänner användarvillkoren genom att använda kortet så har företaget rätt att sälja kunduppgifterna till ”tredje part”. Jag har därför sagt upp mitt Med Mera bankkonto. Kooperationens idé är inte att gynna skumma finansföretag!

Jag yrkar:
att Konsumentföreningen Stockholm kräver att COOP upphör med samarbetet med Enter Card och behåller kunduppgifterna inom kooperationen. Det ska vara helt förbjudet att sälja våra kunduppgifter till utomstående!.

Rosalind Eriksson

 • Tommy Pollak 25 januari, 2019, 17:32

  Jag instämmer helt med yrkandet. Detta är viktigt ur flera synpunkter:
  1 – Personlig integritet, det kan vara oönskat att uppgiften om medlemskap i Konsum Stockholm sprids.
  2 – Försäljningen sker naturligtvis för att kunna skicka personligt riktad reklam, i detta fall för andra företag än kooperativa. Det kan väl aldrig vara önskvärt.

 • Manfred Meier 14 februari, 2019, 10:01

  Till det ovan nämnda kommer att det nya kortet är ett kreditkort
  dvs utan eget insatt kapital. Alla köp görs på kredit. Jag kommer att säga upp mitt COOP/mastercard

 • Patrik Ä 19 februari, 2019, 23:24

  Jag instämmer i motionen. Jag vill också säja att jag är väldigt kritisk till att vi medlemmar nu tvingas till att handla mat på kredit om vi vill ha ett betalkort via KF.

  Jag tycker att KfS ska verka för att det tas fram ett nytt debitkort.

  Fram tills 19 januari i år fanns kortet Betala Före som var ett debitkort (med 300 kr kredit). T.o.m. 5 mars finns Betala Efter/Mer från Medmera Bank, som i praktiken gick att använda som ett debitkort om än med 15.000-100.000 i kreditutrymme. Efter 5 mars finns inte längre den möjligheten med Betala Efter/Mer. Det enda debitkortet då är Coop Konto men det kortet fungerar enbart i Coops butiker.

  Att uppmana till att handla livsmedel på kredit är inte medlemsnytta.