Motion 12 Samarbetspartner som går på TVÄRS mot klimatåtgärder och miljötänk

Med tanke på den allvarliga klimatsituationen som hela världen står inför borde Coop i konsekvensens namn INTE HA SAMARBETE MED TUI OCH LÅTA POÄNG SOM MAN FÅR SOM MEDLEM RESULTERA I RABATT PÅ FLYGRESOR!
Finns det andra liknande samarbeten som jag inte känner till ska dessa också avslutas snarast.
Coop bör även se efter vilka varor i utbudet i butikerna man INTE borde sälja med tanke på varans skadligs påverkan på miljön, allt från tillverkning till det slutliga avfallet som produkten genererar. Jag tror t.o.m. att antalet medlemmar skulle ÖKA om man såg större konsekvens i utbudet.

Jag yrkar
att Kf Stockholm verkar för att alla KLIMATFIENTLIGA samarbeten avbryts så snart som möjligt liksom att man intehjälper till att reklamera för BLACK FRIDAY som man gjode 2018.   

Unni Hansson