Motion 5 Klimatförändringarna

Jag är orolig över klimatförändringarna. I dag minskar de svenska utsläppen i stort sett inte alls, och koldioxidhalten i atmosfären är högre än på flera miljoner år. Det är dags att ta klimatfrågan på allvar.  Flyget betalar inte sina miljökostnader, det är befriat från både koldioxid- och energiskatt. Utrikesflyget slipper dessutom att betala moms. Den senaste tidens värmerekord, torka och skogsbränder har gjort det ännu tydligare hur sårbara vi är för extremväder. Klimatförändringarna är inte en fråga bara för framtida generationer. Tvärtom – den globala uppvärmningen pågår redan nu. Om den inte begränsas kommer följderna bli förödande, den här sommaren har gett oss ett smakprov på det. Vi lever just nu på ett sätt som äventyrar vår och våra barns framtid. Det krävs en snabb och omfattande klimatomställning.

Jag yrkar
att Coop slutar uppmuntra till flygresor via sitt bonusprogram.   

Jenny Pejler

  • Benita Hedman Runesson 27 januari, 2019, 06:07

    Här skulle vi kunna uppmuntra till tågcharter istället, för det är bra att vi reser. Som jag förstår finns det utvecklingsplaner för ökat tågåkande.