Motion 6 KfS ska verka för att Coop tar bort flygresor från sitt lojalitetsprogram

Jag yrkar på att Konsumtionsföreningen Stockholm ska verka för att Coop tar bort flygresor från sitt lojalitetsprogram.

Enligt IPCC måste utsläppen av växthusgaser minska snabbt om vi ska ha en chans att klara 1,5-gradersmålet. Flygresor är för många svenskar den största källan till utsläpp av växthusgaser. Det är inte hållbart att Coop, via sitt lojalitetsprogram, fortsätter att uppmuntra sina medlemmar till fortsatt flygresande.

Yrkande:
1. Att konsumentföreningen verkar för att Coop utesluter flygresor från sitt lojalitetsprogram.
2. Att konsumentföreningen verkar för att Coop slutar göra reklam för flygresor i sin medlemstidning.