Motion 7 Sluta uppmuntra ohållbart resande

När FN:s klimatpanel IPCC den 8 oktober 2018 presenterade sin specialrapport om 1.5 graders global uppvärmning var budskapet tydligt: vi står inför dramatiska klimatförändringar som hotar livet på jorden så som vi känner det, och om vi vill undvika de värsta scenarierna behöver vi minska utsläppen av växthusgaser mycket snabbt. De närmsta tio åren är helt avgörande för om vi ska ha en chans att lyckas bromsa uppvärmningen.

Coop har sedan länge ett långtgående miljötänk vilket är både berömvärt och helt nödvändigt. Men en sak skaver. Trots den gröna profilen och den offensiva marknadsföringen av ekologiskt arbetar Coop samtidigt aktivt för att stimulera ett ökat flygande, genom marknadsföring av flygresor och framförallt genom samarbeten som ger rabatt på flygresor och möjlighet att växla Coop-poäng mot flygresor. Regelbundet görs reklamutskick som uppmuntrar till ett ökat flygande.

Flyget är idag en av de sektorer som ökar sina utsläpp snabbast. Trots global enighet om klimathotets allvar genom Parisavtalet, trots tuffa svenska klimatmål och trots forskarnas varningar som borde föranleda dramatiska utsläppminskingar är alltså flygets trend den rakt motsatta. Svenskarna flyger mer än de flesta, ungefär 10 % av medelsvenskens klimatpåverkan kommer från flygresor och flygandet ensamt riskerar att knäcka klimatmålen om inget görs.

Att flygresandet kommer att upphöra helt är osannolikt. Det forskas på mer hållbara sätt att flyga, genom skiften till biodrivmedel eller elektriska flygplan. Dess potentiella lösningar ligger dock långt fram i tiden, och dras med egna stora hållbarhetsutmaningar vilket betyder att de sannolikt inte kommer att kunna möta en efterfrågan på flygresor som motsvarar dagens, än mindre en ökning.

Att Coop i ljuset av detta ska uppmuntra, underlätta och rabattera flygresor är ansvarslöst och står helt i konflikt med den i övrigt gröna profilen. Eftersom flygresor på inget sätt hör till kärnverksamheten bör det vara en enkel sak att genast sluta. Den som vill eller måste flyga kan fortfarande göra det utan Coops hjälp. I en tid när flygets klimatpåverkan uppmärksammas allt mer, och allt fler aktivt väljer bort flyget skulle det inte bara vara ett ansvarsfullt beslut att fatta, men också ett beslut som har potential att få mycket positiv uppmärksamhet och sätta press på andra aktörer att följa efter.

Jag yrkar därför på:
att KF avslutar alla samarbeten med flygbolag och researrangörer som säljer flygresor.
att KF slutar göra reklam för flygresor.
att KF undersöker möjligheten att utveckla motsvarande samarbeten med tågbolag och researrangörer som säljer tågresor.

 • L Österberg 25 januari, 2019, 09:50

  Detta håller jag inte med om. Folks resande kommer varken att öka eller minska oavsett om Coop har samarbeten med flygbolag!

 • Maria Rosén 25 januari, 2019, 10:32

  Jag håller med om denna motion!

 • Elisabet Dohnfors 25 januari, 2019, 16:16

  Det förefaller självklart i dagsläget att bifalla denna motion. Gillar även förslaget att istället undersöka möjligheten att använda poängen för tågresor eller ev om det inte är möjligt, buss.

 • Andreas Modin 25 januari, 2019, 20:05

  Jag håller med motionens syfte. Att dessa avslutande samarbeten sker på ett ekonomiskt ansvarsfullt sätt är dock en förutsättning. Om det ekonomiska bortfallet från dessa samarbeten är försumbara bör dessa avslutas skyndsamt, annars bör dem fasas ut i form av att växlas till grönare alternativ eller att krympa budget för framtiden för att göra planerade avslut.

 • Nils-Erik 27 januari, 2019, 07:08

  Coop bör vara en hållbar influencer och självklart skulle det göra skillnad om Coop slutar marknadsföra flyget. Det går knappast ihop med företagets miljöpolicy?

 • M Englund 27 januari, 2019, 08:01

  Jag håller inte med om detta. Resandet kommer varken att öka eller minska oavsett om Coop har samarbeten med flygbolag eller ej. Att kunna växla poäng mellan COOP och tåg som nu med SAS är förstås en fördel. Värdet på poängen bör förstås vara likvärdigt.

 • Björn Sveréus 28 januari, 2019, 11:05

  Jag tycker det vore bra om Coop slutade med detta. Allt som kan dra ned antalet flygresor är bra