Motion 8 Hållbar ekonomisk plan för Coop

Klimatförändringar, miljöföroreningar och ekonomisk otrygghet är exempel på konsekvenser av ohållbar resursanvändning i det globala samhällsekonomiska system vi är integrerade i och som vi ser ökade effekter av. Som betydande ekonomisk aktör i Sverige måste Coop dra sitt strå till stacken för en hållbar ekonomi. Som en del av den kooperativa rörelsen vore det pinsamt att inte göra det. En hållbar ekonomi grundar sig på en folklig bas, lokalt självbestämmande, miljökunskap och samhällsekonomisk kunskap.

Jag yrkar att:

Coop bör utreda möjligheterna och därefter implementera en strategi för sitt utbud av produkter att:

– ha mer lokalt producerade produkter

– ha mer produkter som är mindre energikrävande i sin produktionskedja

– ordentligt minska produkter där plast ingår i någon del av produktionskedjan

– utred möjligheterna att kunna bidra till massproduktion av artificiellt kött

– ha betydligt fler produkter som har en hållbar återvinningscykel.

Dessutom:

– anställ mer folk och stödja den lokala ekonomin

– skapa och fördjupa samarbeten med andra kooperativa bolag, även inom andra länder t.ex. inom EU, för att kunna implementera en hållbar ekonomisk strategi som sprider sig inom det globala ekonomiska systemet där kooperativ kan lära sig av varandra, bedriva handel och samarbeta på andra vis

– tydligt marknadsföra denna strategi så att konsumenter kan se vad Coop gör för och av samhället till skillnad från sina konkurrenter; samt presentera tydligt för medlemmarna hur denna strategi har implementerats och vad som har gjorts årligen, så att det framgår i vilket steg inom planen man ligger.

Det svenska miljömålssystemet, FN:s hållbarhetsmål och Agenda 2030 är de (minimum) mål att ha som överhängande mål att sikta efter och implementera inom.

  • Niklas 1 februari, 2019, 10:37

    Lite för många yrkanden i en och samma motion. Jag kan inte stå bakom den i sin helhet.