Motion 1 Föreningens namn

Framställan

Konsumentföreningen Stockholm har funnits i många år. Att föreningens namn känns grundmurat framförallt blandförtroendevalda är naturligt.

Nu bedriver föreningen på nytt detaljhandelsverksamhet genom bolaget CBS som har Coopbutiker förutom i Stockholm även i Uppsala och och Sörmland. För våra medlemmar i de nya områdena känns det nuvarande namnet inte relevant. Att marknadsföra flera varumärken för något som hänger samman som föreningen och butikerna är i det närmaste omöjligt. För våra medlemmar är Coop det viktiga och som man tar till sig.

Föreningen har under åren tagit många lovvärda och bra initiativ som inte kunnat eller kan kopplas till Coop. Den goodwillföreningen får genom sina olika initiativ kommer inte Coop till godo. Hade föreningen haft Coop i namnet skulle kopplingen varit tydlig. Den vanlige medlemmen känner inte heller till föreningens ägande av Coop, inte heller de bra initiativ och åtgärder man vidtagit på en rad områden. Här har vi en stor utmaning när det gäller marknadsföring och att berätta om allt vi gör bra.

Om vi tittar på vår störste konkurrent så är deras namn med tre röda bokstäver kopplat till allt de gör och står för, däri ligger också en stor del av framgången.

Vi kan konstatera att de stora konsumentföreningarna numera har Coop i sina namn.

Jag förstår att ett namnbyte inte är en enkel sak eller gjort i en handvändning men tror att det är viktigt att påbörja en process. Vad namnet ska bestå av förutom Coop bör bli föremål för denna process och varför inte öppna upp för medlemmarnas idérikedom.

Jag yrkar mot bakgrund av ovanstående

 • att styrelsen tar initiativ i motionens anda när det gäller att marknadsföra alla våra initiativ och
 • att styrelsen inleder en process med syfte att ändra föreningens namn så att det får en koppling till vår butiksverksamhet.

Gustav Holmlund

 • Jesper 27 januari, 2023, 07:52

  Stödjer.

 • Per Tronêt 27 januari, 2023, 16:16

  Bra förslag att få in COOP i namnet. Förr stod det Konsum på butiksväggen, vilket var lätt att identifiera med Konsumtionsföreningen. Jag säger fortfarande Konsum Stockholm.

 • Birger Adler 27 januari, 2023, 18:16

  Det har ju alltid varit Konsum och Coop och så ska det fortsätta att vara!
  Hälsningar
  Birger

 • Keth Thapper 28 januari, 2023, 09:14

  Jag stödjer motionen.

 • christina nilsson 30 januari, 2023, 18:52

  Jag tycker att motionären blandar ihop två organisationer Konsumentföreningen Stockholm är en förening för medlemmar. Coop är namnet på detaljhandeln. Tycker inte att ordet Coop ska finnas med i föreningens namn