Motion 1 och 2 Rabatter till Coop-medlemmar

Bakgrund

Coop har idag en 5% rabatt för ålderspensionärer som är medlemmar på tisdagar i vad jag tror samtliga butiker. Anledningen till denna rabatt vet jag inte helt men kan som jag ser det utgöras av tre grunder.

1. Pensionärer har det sämre ekonomiskt ställt än övriga arbetande

2. Ett sätt att rekrytera nya medlemmar

3. En affär man känner till går man oftare till oavsett dag

Mot den bakgrunden har jag två förslag till KfS (Coop) som beskrivs nedan. Jag har föreslagit dem inför mitt ägarombud och chefen för Huddinge Coop och bägge anser att det är bra förslag.

Motion 1

Yrkande:
Att samtliga som förtidspensionerat sig till 100% vilket man kan göra från 61 års ålder i Sverige ska få samma rabatt som ålderspensionärer. Deras ekonomi är ju sämre än de som arbetat längre och det skulle innebära att många byter affär till Coop för tisdagarna (och övriga dagar av ohejdad vana).

Motion 2

Yrkande:
Att alla medborgare i Sverige som är Coop-medlemmar och mellan 18 och 25 år får 5% rabatt på torsdagarna. Det är oftast under denna ålder man sätter bo och alla vet ju att unga alltid har dåligt om pengar. Så om Coop ger dem möjlighet till rabatterade torsdagar så skulle man inte bara få en stor rekryteringsgrad utan också en grund för att de resten av livet vänder sig till Coop i första hand vid tankar om att handla till hushållet.

Eddi Wideman