Motion 1 Skapa bostäder för unga – Kooperativ hyresrätt

Under en längre tid har en kraftig majoritet av bostadsproduktionen i Sverige präglats av en hög prisbild, oavsett vilken upplåtelseform har producerats. För att bosätta sig i nyproduktionen av bostadsrätter och hyresbostäder krävs höga inkomster. För att äga sin bostad krävs dessutom en hel del sparat kapital. Som låg- och mellaninkomsttagare, speciellt om man saknar eget kapital, är man i praktiken anvisad till det befintliga beståndet av hyresbostäder där köerna är långa. Eller till mer osäkra och ofta dyra boendeformer i andra hand och med kortare och mer otrygga avtal. 

I alla våra tillväxtregioner och regionsstäder understiger utbudet på moderat prissatta hyresbostäder kraftigt den existerande efterfrågan. Nyproduktionen är marginell i jämförelse med efterfrågan. Vi har idag alltså ett massivt efterfrågeöverskott på hyresrätter. Bara i våra tre största städer står nära en miljon personer i kö till en hyresrätt. 

KfS har en unik möjlighet att tillskapa bostäder på kort sikt och i stor skala för medlemmarna med kooperativ evighetsförvaltning – som dessutom är en stabil, lönsam och samhällsnyttig investering. Bostäderna och erbjudandet för medlemmarna kan vävas samman med e-handel och hållbarhetsinitiativ som rimmar mycket väl med KfS framtidsstrategi. Satsningen vore mycket kraftfull för att skapa medlemsnytta, lojalitet och värva nya engagerade och aktiva medlemmar i en ung målgrupp. 

Jag yrkar att: 

bemyndiga KfS att investera upp till 250 msek för tillskapandet av kooperativa hyresrätter för unga – till exempel genom den allmännyttiga nationella bostadskooperationen Bokoop (www.bokoop.se) – på kommersiella villkor. 

Olof Landgren 

 • Magnus Hjelmare 21 januari, 2020, 11:00

  Jag vill tillstyrka motionen. Jag gör det av två huvudsakliga skäl:

  1. Jag är pappa till två ungdomar som snart ska ge sig ut på en dysfunktionell bostadsmarknad där det saknas realistiska alternativ för dem och många andra i samma situation.
  2. För att jag som medlem i KfS ser ett initiativ av den här typen som en bra möjlighet för organisationen att förnya sig och skapa ett starkare och trovärdigare varumärke gentemot sina ägare, kunder och omvärlden i övrigt.

 • Anna Svahlstedt 23 januari, 2020, 08:50

  Tillstyrker motionen som skulle vara ett spännande sätt att utveckla vår förening. Tänk att bygga prisvärda hyresrätter ovanpå våra stora Coop-butiker där det går! Ett samarbete med SKB som har lång erfarenhet av kooperativa hyresrätter och har så långa köer att de tvingats stänga dem vore toppen.

 • Lars Rådh 23 januari, 2020, 10:52

  Det finns ett stort behov av fler bostäder som också ungdomar kan ha möjlighet att hyra. Kombinerat med den utmärkta kooperativa formen skulle det innebära en ny och spännande utmaning för Konsum Stockholm med verklig konsumentnytta

 • Ulf nordlund 23 januari, 2020, 18:46

  Låter som ett mycket bra förslag.

 • Jens 25 januari, 2020, 17:55

  Jag förutsätter att bostäderna då erbjuds till en kö internt i Kfs Stockholm, annars spelar det ju ingen roll.

 • Karsten 26 januari, 2020, 09:34

  Tillstyrker motionen, helst enligt humanotop / Eco city modellen.

 • Gerd Klang 29 januari, 2020, 18:31

  Tillstyrker motionen, därför att det kan bli en av de få ställen där vanliga låginkomsttagares ungdomar ska kunna få en egen bostad. Instämmer i ovanstående; dvs att detta ska gälla för dem som är medlemmar i konsumentföreningen, själva eller föräldrar

 • Thomas Gamby 31 januari, 2020, 11:24

  Jag stöder också motionen och ansluter mig till Magnus Hjelmares och Gerd Klangs argument!

 • Pamela Boston 2 februari, 2020, 12:44

  Tillstyrker. Stämmer helt med Kf:s profil, värderingar och prioriteringar!

 • Carl Henric 11 februari, 2020, 08:55

  Noterar att Bokopps ordförande har skrivit motionen och föreslår att Konsumentföreningen investera i kooperativa hyresrättsföreningen. Då kan ju ordförande presentera mer konkreta villkor?

  Varför bara för ungdomar? Varför inte för fattigpensionärer?

  Tycker att Konsumentföreningen ska satsa på kooperativa hyresrätter för alla åldrar.