Motion 2 Kollektivboende för andra halvan i livet

Att flera får möjlighet att bo i egen lägenhet men ha tillgång till gemensamma ekonomi-ytor som, kök, snickarbod, systuga, sällskapsrum och matsal, där man även får samarbeta i olika lag, som exempelvis laga mat, vore samhällsekonomiskt riktigt bra. Det skulle vara en god innovation + riktigt bra för medlemsnyttan. Det ska vara hyresrätter som boendeform för par och ensamma personer med eller utan husdjur. 

Jag yrkar att: 

Att Kfs i sin framtidsstrategi investerar i kollektiv boende för personer som befinner sig i andra halvan av livet. 

Det bör byggas/skapas runt om i Stockholm och dess grannkommuner. 

Madeleine Laurell 

 • Eva Lundgren 21 januari, 2020, 22:07

  Jag har ofta tänkt på kollektivboende för äldre. Vilken intressant utveckling det vore om Coop kunde vara en del av detta.

 • Anna Svahlstedt 23 januari, 2020, 08:54

  Tillstyrker motionen. En bra satsning för att stärka äldres möjligheter till ett gott och tryggt boende är en bra kooperativ konsumentutveckling. Man kan snegla på de lyxiga Bovierorna, men göra en prisvärd och god ersättning i hyresform.

 • Hans Liljeroth 23 januari, 2020, 16:57

  Intressant men inte ny idé kanske. Blir genast ett antal frågor hur detta skall styras. Vad blir inträdesåldern? 55+ kanske. Finns det en åldersgräns uppåt. Blir man utkastad efter att nå den åldersgränsen. Hur blir det om den boende blir sjuk, får äldreåkommor m.m. så att ett boende kräver ökad tillsyn eller omvårdnad. Blir ungefär som ett servicehus idag där de boende blir allt äldre och sjukare och funktionen i boendet mer eller mindre försvinner till ett äldreboende med hemsjukvård.

 • Paula Wallenius 24 januari, 2020, 14:48

  Jag stödjer denna motion. Just idag är kollektivboende inte ett behov men jag skulle verkligen uppskatta det alternativet. Inte så att man blir ”utkastad” om man blir riktigt gammal och dålig utan då får man väl utökad hemtjänst i stället? Finns ju ingen merkostnad för kommunen att erbjuda hemtjänst i ett sådant hus mot att folk i behov av hemtjänst bor i sina egna lägenheter utspridda runt om kring i kommunen. Bra idé.

 • Karsten 26 januari, 2020, 09:42

  Tillstyrker motionen. Osäkert om det behövs en åldersgräns. Motion 1 för ungdomar motion 2 för äldre.
  Gemensam bör vara att det är ett hållbart bostadskoncept och segmentering enligt ålder skulle undvikas tycker jag.

 • Lillemor Frenkel 29 januari, 2020, 16:06

  Bra förslag som jag gärna stödjer. I dag finns alldeles för många ensamma människor som skulle vilja ha någon form av gemenskap med andra. Den psykiska ohälsa ökar både för unga och äldre och fler kollektiva boendelösningar kanske kan bidra i rätt riktning.

 • Gerd Klang 29 januari, 2020, 18:34

  Tillstyrker motionen. Kan på många sätt fungera som Blomsterfonden som idag har en otroligt lång kö. Övriga s.k. seniorbostäder, trygghetsboende o.d som finns i kommunerna i länet är oftast bostadsrätter med en insats långt utöver de normalinkomsttagare kan betala.

 • Thomas Gamby 31 januari, 2020, 11:31

  Kollektivboenden en bra boendeform för alla. Både unga vuxna och äldre. Om KF ska ge sig in i bostadsplaneribgen är jag inte säker på men det vore bra att stödja fler initiativ för att öka tillgången på kollektivbostäder. Jag stöder motionen.