Motion 3 Valfritt BankID för internetbetalning med Coop MC

Framställan

Sedan december har Coops kreditkort MC blivit omöjligt att använda för internetköp för den som inte har mobilt bank-id. Entercard har valt bort möjlighet att använda bank-id på kort/dosa för att »för få använder det och att de inte kan göra alla nöjda«, som EC:s kundtjänst svarade mig. Detta gör att likvärdighet mellan medlemmar upphör.

Jag yrkar:
att min konsumentförening verkar för att Coop ställer krav på företaget Entercard att införa valfritt bank-id för betalning med kortet vid köp på nätet. Alla kan/vill inte shoppa och betala endast via mobil eller läsplatta. Det är inte jämlikt för alla medlemmar och rimmar illa med Coops etiska profil med kunder/ägare i centrum.