Motion 4 Historisk beskrivning av KfS miljöarbete sedan början av 80-talet

Den 21 december 1844 öppnade den berömda kooperativa butiken i Rochdale på Toad Lane(the old lane) med idén om rena och oförfalskade livsmedel. Skälet var enkelt att detta krav restes eftersom alltför många privata handlare manipulerade med de livsmedel som de handlade med. den kooperativa idén kom till Sverige 1850 och till Öresundabro utanför Enköping och idén sped sig ordentligt och idén om rena och oförfalskade livsmedel vann gehör och blev den svenska kooperationens devis och är så än i denna dag. 

Men det är här som historien måste berättas om vad Konsum Stockholm och KF har åstadkommit inom livsmedelsområdet. 

På 60-talet började miljöfrågan att diskutera med utgångspunkt från Rachel Carsons bok Tyst vår, i svensk översättning 1963 och miljöfrågan började att pocka på uppmärksamhet. Under 1970-talet skrevs en del motioner, inte många utan några få motioner per år, men ändå ett viktigt sätt att uttrycka sin oro över den dagens miljö. Inom bageriet San Remo började man resonera kring dessa frågor och frågade sig om konserveringsmedel var nödvändiga i det bröd som bageriet levererade till våra butiken minst en gång per dag till många två gånger per dag. San Remos ledning kom till slutsatsen att konserveringsmedel av helt onödigt i vårt bröd. Man tvingade leverantörer att ta bort de konserveringsmedel som fanns i de olika produkterna i margarin och sylter tex. 1979 lanserade San Remo ”Bröd utan onödiga kemiska tillsatser” detta för att man använda vanligt natriumklorid, dvs salt i brödet. Detta ”tilltag” blev mycket uppmärksammat inom den svenska bagerinäringen även inom KFs bagerier. Nästa steg som San Remo tog var att lansera datummärkningen av brödet i mitten av oktober 1983 även detta i stort motstånd från den övriga bagerisverige. Tyvärr finns det inget protokollfört beslut i denna fråga. 

Nu hade miljöfrågorna blivit ”högsta mode” och ett antal kvinnor från Bromsten skrev hösten 1984 till Konsum Stockholms direktion och ville ha en har diskussion om kemiska ämnen i livsmedlen.(Tyvärr har detta brev enligt vad jag förstår försvunnit.) Detta bejakades av direktionen som tillsatte en liten arbetsgrupp som skulle förbereda ett seminarium kring dessa frågor. Den 16 februari 1985 genomfördes ett mycket uppmärksammat livsmedelsseminarium där många beslutsfattare inom livsmedelsindustrin deltog. Tv och radio gjorde inslag från seminariet. Konsum Stockholms dåvarande och nye VD lovade att gå vidare och utveckla dessa frågor. En arbetsgrupp tillsattes under ledning av Jonas Einarsson med professor Carl Erik Danielsson som sekreterare. 

Den 26 april 1986 vid det årets föreningsstämma Konsum Stockholms Lanthandelsprogram, ett program med fokus på livsmedlens produktionssätt ”Rena och oförfalskade” skulle produkterna vara. När väl Konsum Stockholm började sitt arbete började KF med sitt mer teoretiska program som lanserades vid KFs stämma i juni 1986 under namnet Väg pris mot kvalitet. Dessa två program kompletterade varande alldeles utmärkt enligt mig. 

Man ska också ha i åtanke att KRAV bildades under vintern 1985 så marken var ”beredd” för alternativa produkter som Konsum Stockholm skrev. 

Under hösten 1986 kom de första produkterna under lanthandelns devis med det tog givetvis några år innan man kunde lansera ett bredare sortiment av alternativa livsmedel. 

Lanthandeln blev mycket uppmärksammad och KF följde utvecklingen mycket noga för att hitta former och namn på den nya produktserien. 1992 kunde således Änglamark lanseras och sedan anställdes en miljöchef på KF som hade en grupp under sig som arbetade med miljöfrågan ur många perspektiv varav genteknik var ett. 

Sedan är resten historia skulle man enkelt kunna säga, men det finns mycket att utveckla där vi kommer bort från den stora kemiska belastning som finns runt omkring oss. Den senaste större debatten handlar ju om mikroplaster och dess effekter som än så länge är relativt okända. 

Varför nu denna längre exposé över vad vi åstadkommit hittills? Jo vi behöver påminna våra medlemmar och andra intressenter om vad en medlemsstyrd organisation kan åstadkomma när man låter enskilda medlemmar komma till ytan och få ett svar. Det är precis om i den gamla Rachdale kooperationen där man krävde rena och oförfalskade livsmedel. Låt oss utveckla detta! 

Jag yrkar att: 

Jag yrkar på att Konsum Stockholm medverkar så att historien kring utvecklingen av Änglamark/Lanthandeln blir en viktig del av den kooperativa historien. Helst i form av en liten skrift! 

Gunnar Björkman 

  • aline 21 januari, 2020, 21:10

    Roligt med en historisk beskrivning men även koppla ihop det med vår tid nu och de utmaningar vi står inför.. vad betyder rena och oförfalskade livsmedel i dag? Men viktigt och intressant att det ofta är medlemmarna som drivit på utvecklingen just via motioner och brev och det är ju det som är den stora skillnaden mellan coop, Ica etc.. vi är medlemmar i en förening och kan påverka.

  • Hans Liljeroth 23 januari, 2020, 17:11

    Som aktiv i en hembygdsförening ser jag ofta problem med att dokumentera vår nutidshistoria. Det finns oftast ganska mycket om hur det varit men väldigt lite dokumentation om den modernare tiden och nutid. Som motionen är skriven är detta kärnan. Vi vet hur det var men kanske inte hur historien utvecklade sig fram till idag. Yrkar på bifall till motion 4 om denna historik inte redan finns.