Motion 5 Stödmaterial till ägarombuden

Som ägarombud försöker vi på olika sätt att förstärka bilden av kooperationen och Coop butikerna som nyttiga företeelser i lokalsamhället. Vi engagerar oss exempelvis i ordning och reda också utanför butikerna. Nu senast genom städinsatser tillsammans med ”Håll Sverige rent” där vi snyggar till närbelägna hållplatser och parkeringar från skräp och fimpar. Men för att intressera och informera berörda medlemmar att också medverka finns inga egna kanaler från ägarombuden till dem. 

Vi tror att den typen av aktiviteter kan stärkas och utvecklas till allas trevnad och en god medlemsnytta. Men för det krävs informationsinsatser och annat stödmaterial. Exempelvis någon enkel skylt med texten: ”Här har Coop-medlemmar städat – fortsätt gärna hålla rent”. Tyvärr är det i dagsläget svårt att få till. Inom kooperationen finns inte några sådana stödinsatser att avropa. Och den enskilda butiken ser det inte alltid som sin sak. 

Med stöd av ovanstående föreslås årsstämman besluta: 

Att utverka former för stöd till ägarombuden att engagera medlemmarna i och kring sina butik. 

Bo Hertz, Per-Olov Johansson 

Ägarombud i Coop Hemmesta 

  • Eva Blomberg 5 februari, 2020, 12:49

    Ett bra förslag! Jag tycker att ägarombudsfunktionen kan utvecklas ännu mer och jag tror på funktionen!