Motion 12 Uteslut flygresor i lojalitetsprogrammet och upphör med reklam för flygresor i medlemstidningen

I Paris-avtalet 2015 kom man överens om en maximal höjning av medeltemperaturen med högst 2 grader. Trots det fortsätter utsläppen av växthusgaser att öka. Sedan industrialiseringen har vi redan höjt medeltemperaturen med 1,2 grader. 

Uppvärmningen innebär höjda havsnivåer, uttorkade betes- och landarealer och fler obeboeliga områden. Glaciärer försvinner och självförstärkande effekter skapas som skyndar på klimatförändringarna ytterligare.  

En av de mest effektiva saker som Sverige kan göra för att minska koldioxidutsläppen är att minska flyget. 10% av Sveriges utsläpp kommer från flyget. 80% av världens befolkning har aldrig satt sin fot på ett flygplan. 

Vi anser att COOP ska ta sitt ansvar för den omställning som krävs. Det gör de inte när de samarbetar med t.ex. TUI och SAS. 

COOP kan i stället vara ett föredöme och visa man är en modern folkrörelse som har som ambition att genomgående ställa om till hållbar verksamhet!  

JAG YRKAR ATT 

Konsumentföreningen verkar för att 

Coop: 

-utesluter flygresor från sitt lojalitetsprogram 

-upphör med reklam för flygresor i sin medlemstidning, mailutskick, liknande (beslutet omfattar även konsumentföreningen) 

-föreningsstämman beslutar att skicka motionen till KF’s stämma. 

 • Lennart Sköldebäck 23 januari, 2020, 18:24

  Sila mygg och svälja kameler. Var inte så trendigt PK.

  • Nils-Erik 26 januari, 2020, 13:01

   Inte Coops uppgift att öka flygandet. Det får flygbolagen sköta.

 • Lennart Sköldebäck 23 januari, 2020, 18:26

  Jag flyger och far inte så det stör världen så jag tycker det ska vara kavar i lojalitetsprogrammet.

 • Petra Palmen 23 januari, 2020, 21:53

  Håller med! Enligt IPCC bör vi minst halvera våra utsläpp innan 2030 om vi ska ha goda möjligheter att nå 1,5-gradersmålet. Om alla i världen skulle unna sig en årlig Thailandsresa skulle de totala utsläppen (alltså inte bara flygets utsläpp) globalt istället öka med nära 40 procent. Det kommer visserligen inte att ske eftersom så få människor i världen har ekonomiska förutsättningar att genomföra en sådan resa, men det speglar hur stor klimatpåverkan flyget har per individ (och hur extremt orättvis världen är). Vi behöver alla hjälpas åt!

 • Mats 25 januari, 2020, 09:52

  Frågan om att kunna växla poäng till flygresor kommer inte att påverka antalet flygresor. Det är viktigt att vi har möjlighet att lära känna andra kulturer och att turister kan komma till Sverige och andra länder. Det är inte bättre att köra bil.

  Bättre då att fortsätta erbjuda poängväxling eftersom vi då också har möjlighet att påverka. Flyget har minskat sina utsläpp rejält under de senaste åren och vi kan bidra till fortsatt minskning genom att ha kvar kontakjen med exempelvis SAS.

  Jag yrkar på att motionen avslås.

 • Jens 25 januari, 2020, 18:24

  Petra Palmen, skäms du inte alls över att spamma Coops motionsforum med dina egna politiska åsikter? Det borde du, de hör inte hemma här. Vi är 90% av medlemmarna som gärna tar emot erbjudanden med rabatter när vi någon gång måste åka flyget till ställen där man inte alls eller på rimligt sätt kan åka med bil/tåg/båt eller annat. Vi har förstått att just du vill att vi alla ska stannar kvar i vårt lilla lokalsamhälle och aldrig resa längre bort än vi kan cykla. Men det finns en värld därute, jobb, familj, släkt, vänner etc som måste hållas personlig kontakt med. Du vill att hela världen ska gå i stå och att mänskligt utbyte ska upphöra. Tror du vi för livskvalitet av det, fred? utveckling? Nej precis. Det gör vi inte. Vi ska låta flyget utvecklas precis som allt annat, de är också på god väg mot mycket snålare motorer, allt mindre beroende av fossilt bränsle, och på sikt drivna av helt ren el eller bränsleceller. Öppna dina ögon och sluta förstöra för alla vi andra. Du representerar bara ett par procent av samhället. De flesta har förstått att det inte är så enkelt som du påstår, det finns mer att läsa på. Kolla ska du se.

 • Sargit Adolfsson 26 januari, 2020, 22:40

  Tycker det är lite märkligt att ni tar in en motion som inte har någon avsändare. I andra sammanhang som jag är med i, måste alla motioner ha en tydlig avsändare för att få komma med/offentliggöras.