Motion 13 Uteslut flygresor i lojalitetsprogrammet och upphör med reklam för flygresor i medlemstidningen

I Paris-avtalet 2015 kom man överens om en maximal höjning av medeltemperaturen med högst 2 grader. Trots det fortsätter utsläppen av växthusgaser att öka. Sedan industrialiseringen har vi redan höjt medeltemperaturen med 1,2 grader. 

Uppvärmningen innebär höjda havsnivåer, uttorkade betes- och landarealer och fler obeboeliga områden. Glaciärer försvinner och självförstärkande effekter skapas som skyndar på klimatförändringarna ytterligare.  

En av de mest effektiva saker som Sverige kan göra för att minska koldioxidutsläppen är att minska flyget. 10% av Sveriges utsläpp kommer från flyget. 80% av världens befolkning har aldrig satt sin fot på ett flygplan. 

Vi anser att COOP ska ta sitt ansvar för den omställning som krävs. Det gör de inte när de samarbetar med t.ex. TUI och SAS. 

COOP kan i stället vara ett föredöme och visa man är en modern folkrörelse som har som ambition att genomgående ställa om till hållbar verksamhet!  

JAG YRKAR ATT 

Konsumentföreningen verkar för att Coop: 

-utesluter flygresor från sitt lojalitetsprogram 

-upphör med reklam för flygresor i sin medlemstidning, mailutskick, liknande (beslutet omfattar även konsumentföreningen) 

– föreningsstämman beslutar att skicka motionen till KF’s stämma 

Karin Persson

  • Petra Palmen 23 januari, 2020, 21:56

    Instämmer! Att avstå från att flyga är en av de allra viktigaste sakerna man som enskild individ kan göra för klimatet. En forskningsstudie från Lunds universitet som har fått stor uppmärksamhet visar att de fyra livsstilsval som är mest effektiva för att minska ens individuella utsläpp är att äta växtbaserat, avstå från att flyga, leva utan bil och ha färre antal barn. Studien visar att man genom att äta växtbaserat kan minska sina utsläpp med 0,8 ton per år. Ett bilfritt liv sparar i genomsnitt 2,4 ton per år och genom att avstå från en transatlantisk flygresa (London – New York) sparar man in 1,6 ton koldioxidekvivalenter (enligt flightemissionmap.org 1,9 ton).