Motion 15 Uteslut flygresor i lojalitetsprogrammet och upphör med reklam för flygresor i medlemstidningen

I Paris-avtalet 2015 kom man överens om en maximal höjning av medeltemperaturen med högst 2 grader. Trots det fortsätter utsläppen av växthusgaser att öka. Sedan industrialiseringen har vi redan höjt medeltemperaturen med 1,2 grader. 

Uppvärmningen innebär höjda havsnivåer, uttorkade betes- och landarealer och fler obeboeliga områden. Glaciärer försvinner och självförstärkande effekter skapas som skyndar på klimatförändringarna ytterligare.  

En av de mest effektiva saker som Sverige kan göra för att minska koldioxidutsläppen är att minska flyget. 10% av Sveriges utsläpp kommer från flyget. 80% av världens befolkning har aldrig satt sin fot på ett flygplan. 

Vi anser att COOP ska ta sitt ansvar för den omställning som krävs. Det gör de inte när de samarbetar med t.ex. TUI och SAS. 

COOP kan i stället vara ett föredöme och visa man är en modern folkrörelse som har som ambition att genomgående ställa om till hållbar verksamhet!  

JAG YRKAR ATT 

Konsumentföreningen verkar för att Coop: 

-utesluter flygresor från sitt lojalitetsprogram 

-upphör med reklam för flygresor i sin medlemstidning, mailutskick, liknande (beslutet omfattar även konsumentföreningen) 

– föreningsstämman beslutar att skicka motionen till KF’s stämma 

Teresa Soler 

 • Lennart Sköldebäck 23 januari, 2020, 18:33

  Vem kan tro att det skulle ha någon effekt om de togs bort. Gör något åt Kina och USAs politik som verkligen betyder något för klimatförändringarna. Det är bara att luras om man tror att COOPs annonser om familjesemester skulle höja temperaturen i världen. Hur ska ni förklara det för era barnbarn när insikten om de verkliga miljöbovarna klarnar?

 • Petra Palmen 23 januari, 2020, 22:05

  Heja COOP! Gör skillnad! Att någon eller något annat är värre är ett av de allra vanligaste sätten att försvara sitt flygresande på. En del menar att vi istället borde ta itu med stålindustrin/klädindustrin/kolkraften, medan andra säger att det inte har någon betydelse vad vi gör här i Sverige eftersom Kina är så mycket värre.
  Att Kina har enormt höga och växande utsläpp är förstås ett stort problem. Att Kina är det land som har högst utsläpp beror dock dels på att de har en enorm produktion av varor som sedan konsumeras även av människor i andra länder, och dels på att de har en så stor befolkning. Ser man till individuella utsläpp per person har Kinas genomsnittlige medborgare fortfarande lägre utsläpp än den genomsnittlige svensken. Varför skulle vi ha rätt att ha högre utsläpp bara för att vi är så få?
  Att människor i länder som Kina, som har en snabbt växande ekonomi, nu börjar flyga mer, äta mer kött etc. beror också på att vi i väst har gett den livsstilen hög status. Eftersom människor över hela världen påverkas i så hög grad av varandra är det extra viktigt att vi bryter ohållbara normer och att en klimatvänlig livsstil får hög status. Tycker man att det är ett problem att kineserna flyger allt mer är det bästa man som svensk kan göra åt saken att kämpa för ett minskat flygresande här och inom EU – det är det vi främst kan påverka. Ju mer vi flyger desto mer kommer kineserna att göra det.

 • Mats 25 januari, 2020, 10:35

  Det är bra att COOP erbjuder poängväxling till flygresor. Vi har behov av att kunna transportera oss längre sträckor och flyg släpper ut mindre än bilar och båtar. Genom att erbjuda poängväxling så kan vi också påverka flygbolagen. Att dessa minskat sina utsläpp under de senaste åren visar att det är möjligt och bra för vår miljö. Något vi naturligtvis vill stödja!

  Att kunna flyga till semester till andra länder är viktigt, eftersom intäkter från turister är viktiga, inte minst för fattiga länder. Varför ska vi försämra ytterligare för de som har det svårast. Det här förslaget går ju direkt emot Kooperationens tankar.

  Jag yrkar därför på att motionen ska avslås.