Motion 16 Uteslut flygresor i lojalitetsprogrammet och upphör med reklam för flygresor i medlemstidningen

I Paris-avtalet 2015 kom man överens om en maximal höjning av medeltemperaturen med högst 2 grader. Trots det fortsätter utsläppen av växthusgaser att öka. Sedan industrialiseringen har vi redan höjt medeltemperaturen med 1,2 grader. 

Uppvärmningen innebär höjda havsnivåer, uttorkade betes- och landarealer och fler obeboeliga områden. Glaciärer försvinner och självförstärkande effekter skapas som skyndar på klimatförändringarna ytterligare.  

En av de mest effektiva saker som Sverige kan göra för att minska koldioxidutsläppen är att minska flyget. 10% av Sveriges utsläpp kommer från flyget. 80% av världens befolkning har aldrig satt sin fot på ett flygplan. 

Vi anser att COOP ska ta sitt ansvar för den omställning som krävs. Det gör de inte när de samarbetar med t.ex. TUI och SAS. 

COOP kan i stället vara ett föredöme och visa man är en modern folkrörelse som har som ambition att genomgående ställa om till hållbar verksamhet!  

JAG YRKAR ATT 

Konsumentföreningen verkar för att Coop: 

-utesluter flygresor från sitt lojalitetsprogram 

-upphör med reklam för flygresor i sin medlemstidning, mailutskick, liknande (beslutet omfattar även konsumentföreningen) 

– föreningsstämman beslutar att skicka motionen till KF’s stämma 

Auro Inge Ricking 

 • Petra Palmen 23 januari, 2020, 22:11

  Viktig fråga!
  Att säga att det inte gör någon skillnad vad man gör som enskild individ är som att säga att det inte är någon mening att rösta. En enskild röst gör inte så stor skillnad, men sammantaget är rösterna helt avgörande.
  Självklart behövs kraftfulla politiska åtgärder om vi ska lyckas rädda klimatet. Men en sådan politik kommer inte att uppstå av sig själv. Alla tidigare stora förändringsprocesser såsom avskaffandet av slaveriet och införandet av kvinnlig rösträtt har börjat underifrån. Kunskapen om klimatkrisens allvar har funnits under lång tid, ändå fortsätter politikerna att fatta beslut som går rakt emot vad vetenskapen säger. Om vi ska ha en chans att få till de politiska förändringar som krävs i tid behöver fler individer vakna upp och inse att vi måste ställa om vår livsstil. Att se andra göra det självmant är en mycket effektiv väckarklocka.
  COOP kan vara med att väcka klimatmedvetenheten. Det räcker inte att sopsortera (5 års sopsorterande = 1 flyg T/R per person). Att äta växtbaserat sparar 0,8 Co2E ton. Ett flyg släpper ut 1-3 Co2E ton per person T/R.

 • Mats 25 januari, 2020, 10:15

  Det är bra att COOP erbjuder poängväxling till flygresor. Vi har behov av att kunna transportera oss längre sträckor och flyg släpper ut mindre än bilar och båtar. Genom att erbjuda poängväxling så kan vi också påverka flygbolagen. Att dessa minskat sina utsläpp under de senaste åren visar att det är möjligt och bra för vår miljö. Något vi naturligtvis vill stödja!

  Att skicka in mängder med motioner med i stort sett samma innehåll borde inte vara tillåtet. Oftast är det rättshaverister som gör så. Jag anser att motioner där mer än 50 procent av innehållet är likadant som i en annan motion ska avvisas.