Motion 17 Uteslut flygresor i lojalitetsprogrammet och upphör med reklam för flygresor i medlemstidningen

I Paris-avtalet 2015 kom man överens om en maximal höjning av medeltemperaturen med högst 2 grader. Trots det fortsätter utsläppen av växthusgaser att öka. Sedan industrialiseringen har vi redan höjt medeltemperaturen med 1,2 grader. 

Uppvärmningen innebär höjda havsnivåer, uttorkade betes- och landarealer och fler obeboeliga områden. Glaciärer försvinner och självförstärkande effekter skapas som skyndar på klimatförändringarna ytterligare.  

En av de mest effektiva saker som Sverige kan göra för att minska koldioxidutsläppen är att minska flyget. 10% av Sveriges utsläpp kommer från flyget. 80% av världens befolkning har aldrig satt sin fot på ett flygplan. 

Vi anser att COOP ska ta sitt ansvar för den omställning som krävs. Det gör de inte när de samarbetar med t.ex. TUI och SAS. 

COOP kan i stället vara ett föredöme och visa man är en modern folkrörelse som har som ambition att genomgående ställa om till hållbar verksamhet!  

JAG YRKAR ATT 

Konsumentföreningen verkar för att Coop: 

-utesluter flygresor från sitt lojalitetsprogram 

-upphör med reklam för flygresor i sin medlemstidning, mailutskick, liknande (beslutet omfattar även konsumentföreningen) 

– föreningsstämman beslutar att skicka motionen till KF’s stämma 

Pia Björstrand 

 • Petra Palmen 23 januari, 2020, 22:14

  Stödjer! COOP kan ta initiativet till en hållbar omställning.
  Det är självklart så att allt ansvar inte ska läggas på oss individer, men det är synd att det i debatten ibland låter som om det inte är någon mening att vi förändrar vårt beteende. Det riskerar att skapa uppgivenhet, och är dessutom inte sant. Om man börjar med sig själv och dessutom berättar om det så är förändringen igång. Alla kommer inte att följa med direkt, men forskning visar att en 25-procentig minoritet kan förändra majoritetens attityd.
  Det är inte så att klimatkrisen inte går att lösa – om alla försökte göra det skulle vi ha goda chanser att lyckas. Vi måste sluta ha så låga tankar om varandra och vi måste sluta vänta på att någon annan ska börja. Börjar man själv så följer folk efter! Till slut förhoppningsvis även politikerna.

 • Mats 25 januari, 2020, 10:14

  Det är bra att COOP erbjuder poängväxling till flygresor. Vi har behov av att kunna transportera oss längre sträckor och flyg släpper ut mindre än bilar och båtar. Genom att erbjuda poängväxling så kan vi också påverka flygbolagen. Att dessa minskat sina utsläpp under de senaste åren visar att det är möjligt och bra för vår miljö. Något vi naturligtvis vill stödja!

  Att skicka in mängder med motioner med i stort sett samma innehåll borde inte vara tillåtet. Oftast är det rättshaverister som gör så. Jag anser att motioner där mer än 50 procent av innehållet är likadant som i en annan motion ska avvisas.