Motion 20 Uteslut flygresor i lojalitetsprogrammet och upphör med reklam för flygresor i medlemstidningen

I Paris-avtalet 2015 kom man överens om en maximal höjning av medeltemperaturen med högst 2 grader. Trots det fortsätter utsläppen av växthusgaser att öka. Sedan industrialiseringen har vi redan höjt medeltemperaturen med 1,2 grader. 

Uppvärmningen innebär höjda havsnivåer, uttorkade betes- och landarealer och fler obeboeliga områden. Glaciärer försvinner och självförstärkande effekter skapas som skyndar på klimatförändringarna ytterligare.  

En av de mest effektiva saker som Sverige kan göra för att minska koldioxidutsläppen är att minska flyget. 10% av Sveriges utsläpp kommer från flyget. 80% av världens befolkning har aldrig satt sin fot på ett flygplan. 

Vi anser att COOP ska ta sitt ansvar för den omställning som krävs. Det gör de inte när de samarbetar med t.ex. TUI och SAS. 

COOP kan i stället vara ett föredöme och visa man är en modern folkrörelse som har som ambition att genomgående ställa om till hållbar verksamhet!  

JAG YRKAR ATT 

Konsumentföreningen verkar för att Coop: 

-utesluter flygresor från sitt lojalitetsprogram 

-upphör med reklam för flygresor i sin medlemstidning, mailutskick, liknande (beslutet omfattar även konsumentföreningen) 

– föreningsstämman beslutar att skicka motionen till KF’s stämma 

Petra Palmén 

 • Åsa Sohlgren 21 januari, 2020, 22:37

  Jag håller tummarna för att Coop tar sitt förnuft till fånga!

 • Pia Björstrand 21 januari, 2020, 22:40

  Bra förslag!

 • Göran Nordström 22 januari, 2020, 00:39

  Har länge varit arg o ledsen att DN gör detta men att vårt kära Coop gör det är så oherhört tråkigt så har svårt eller mkt svårt svälja det

 • Johnny Johnsson 22 januari, 2020, 05:43

  En av årets viktigaste motioner som jag hoppas åtföljs av många i samma stil.

 • Tina Eskilsson 22 januari, 2020, 09:23

  COOP ska vara ett föredöme och visa man är en folkrörelse som har som ambition att ta ansvar och ställa om till hållbar verksamhet!

 • Josefin Johansson 22 januari, 2020, 10:18

  Som medlem i Coop vill jag inte vara med att bidra till ett fortsatt överdrivet nöjesflygande som innebär att ytterligare Co2 släpps ut.

 • Maria Carlén Lindwall B 22 januari, 2020, 11:47

  Jag tycker att COOP inte ska samarbeta med flygbolag eller resebolag som använder flyg. COOP vill ha en miljöprofil. Det här är nästa viktiga steg.

 • Elena nelander 22 januari, 2020, 15:18

  Mycket bra förslag! Kan inte annat än hålla med!

 • Irene 22 januari, 2020, 16:12

  Nöjesflyg kan inte uppmuntras när vår jord brinner genom fossila utsläpp. Som medlem i Coop vill jag att Coop lever upp till sin gröna profil.

 • Helena Hörnfeldt 22 januari, 2020, 17:13

  Bra förslag som jag stödjer till fullo.

 • Liv Jofjell 22 januari, 2020, 17:50

  Mycket viktig motion. Alla måste bidra till att sänka utsläppen. Att ändra sitt resande är bland det enklaste och mest effektiva.

 • Tove Wallin 23 januari, 2020, 20:55

  Mycket bra förslag!

 • Helén Blomberg 24 januari, 2020, 06:03

  Jag håller med, så viktigt! Heja på Coop, att genast sluta uppmuntra till flygresor fixar ni snabbt och det ligger ju helt i linje med er gröna profil!

 • Anna Norberg 24 januari, 2020, 08:10

  Jag tycker det känns otidsenligt med flygreklam. Ligg i framkant istället!

 • Lena Nyblom Malmberg 24 januari, 2020, 09:40

  Ett bra förslag. Coop behöver visa att man tar klimatfrågan på allvar.

 • Petra Palmen 24 januari, 2020, 15:55

  Bifogar länk till rapport från McKinsey som togs fram i samband med mötet som pågår nu i Davos. Bland annat visar den hur temperaturen prognosticeras stiga i olika länder 2030 och 2050 (i vissa länder en ökning med 5 grader jämfört med nuvarande genomsnittliga 1,1 graders ökning). Ingen rolig läsning. Viktigt att ni på COOP lyssnar på vetenskapen och tar ledartröjan. Även om ni vore osäkra är det inte värt att ta risken. Våra barn och barnbarn kommer aldrig godta det.

  https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/climate-risk-and-response-physical-hazards-and-socioeconomic-impacts?cid=other-eml-alt-mip-mck&hlkid=96ef70533099412b8b2f0fe18b3b4abd&hctky=9943281&hdpid=8392a06a-ea56-48a6-94a1-c9b88347276d

 • sten-ivan 24 januari, 2020, 16:18

  Självklart måste COOP hitta nya klimatsmarta samarbetspartners.

 • Eva Antesdotter 24 januari, 2020, 21:22

  Så självklart rätt att genast bryta allt som antyder flygresor!!
  Så självklart enkelt rätt!

 • Mats 25 januari, 2020, 10:30

  Det är bra att COOP erbjuder poängväxling till flygresor. Vi har behov av att kunna transportera oss längre sträckor och flyg släpper ut mindre än bilar och båtar. Genom att erbjuda poängväxling så kan vi också påverka flygbolagen. Att dessa minskat sina utsläpp under de senaste åren visar att det är möjligt och bra för vår miljö. Något vi naturligtvis vill stödja!

  Att kunna flyga till semester till andra länder är viktigt, eftersom intäkter från turister är viktiga, inte minst för fattiga länder. Varför ska vi försämra ytterligare för de som har det svårast. Det här förslaget går ju direkt emot Kooperationens tankar.

  Jag yrkar därför på att motionen ska avslås.

 • Jim 25 januari, 2020, 11:15

  Viktig motion. Samröre med flygbranschen ser illa ut. Coop borde som grön matkedja göra armkrok med hållbara branscher istället för fossilbolag.

 • Karin Björkén 25 januari, 2020, 12:15

  Viktigt att Coop är ledande i den omställning som krävs på alla fronter

 • Annamaria Sandgren 25 januari, 2020, 12:48

  Bra motion! Tänk om det istället var spännande tågresor som lanserades!

 • Mia Malva Ulander 25 januari, 2020, 13:18

  En mycket klok motion, hoppas verkligen att de tar sitt förnuft tillfånga!

 • Madeleine Norman 25 januari, 2020, 14:04

  Jag hoppas verkligen Coop, bästa mataffären i landet börjar samarbeta med SJ eller Snälltåget istället

 • Teresa Soler 25 januari, 2020, 14:37

  Vi hoppas Coop går i bräschen för den nödvändiga förändring av våra resvanor som måste komma till stånd!

 • Anita Grünewald 25 januari, 2020, 14:38

  Ja. Ja. Ja. COOP ska visa vägen och drivas av kunskapsförankrad ideologi – inte bara se till ekonomiska intressen och vara de sista som inser hur illa läget är med klimatet.

 • Simon Andersson 25 januari, 2020, 14:47

  Mycket bra förslag. Om Coop vill vara Sveriges grönaste matkedja så måste de skärpa sig på en del områden, bland annat detta.

 • Tove Blomgren 25 januari, 2020, 15:05

  Helt avgörande för Coops trovärdighet som ett grönt varumärke.

 • Sara Sönnebo 25 januari, 2020, 15:16

  Håller helt och hållet med! Coop skulle bli min hjälte om de vågar gå i förkant såhär med miljöfrågor!

 • Karin Johansson 25 januari, 2020, 15:26

  Bra förslag. Om Coop vill vara ett företag i tiden är detta ett måste.

 • Anette 25 januari, 2020, 15:31

  Nöjesflyg ska inte uppmuntras när vår värld lider av stora och svåra klimatproblem. Jag är Coopmedlem och vill att Coop lever upp till sin gröna profil. Nöjesresor med flyg är inte hållbart.

 • Anna Wallén 25 januari, 2020, 15:32

  Bra förslag! Känns inte fräscht att uppmuntra till mer utsläpp på det här sättet år 2020.
  (ps @coop; 81% av konsumenter globalt känner starkt att företag bör bidra till att FÖRBÄTTRA miljön. Källa: Nielsen)

 • Mikaela Holm 25 januari, 2020, 15:32

  Att visa reklam för flyget är helt oförenligt med en grön profil.

 • Elisabeth Lewander 25 januari, 2020, 15:35

  COOP bör i alla lägen vara det gröna, ekologiska och hållbara alternativet.

 • Johanna 25 januari, 2020, 15:41

  Ofräscht, omodernt och förlegat med reklam för flyget så som det driva idag.

 • Annika Modig 25 januari, 2020, 15:44

  Självklart att flyg ska uteslutas. Annars förlorar Coop sin trovärdighet och varumärket sänks.

 • Henrik Challis 25 januari, 2020, 15:50

  Bra förslag!

 • Charlotta Johansson 25 januari, 2020, 15:52

  Självklart ska Coop inte göra reklam för en industri som hotar våra barns framtid.

 • Erik Persson 25 januari, 2020, 15:56

  Märkligt förslag som inte kommer göra någon reell skillnad i verkligheten. Isåfall borde man kanske istället sluta sälja billiga läder tillverkade i något låglöneland i Asien, då klimatpåverkan från den tillverkningen är mångfaldigt mycket större.

 • Susanne Danielsson 25 januari, 2020, 15:58

  Fullständigt nödvändigt för att nå klimatmålen. Mycket bra sätt att påverka opinionen i en flygfri riktning.

 • Per Möllerfors 25 januari, 2020, 16:01

  Bra! Gör Coop något åt detta så sänder det positiva signaler till våra ungdomar barn o barnbarn.

 • Annika 25 januari, 2020, 16:06

  Mycket bra motion – håller helt med!

 • Marie Persson 25 januari, 2020, 16:09

  Mycket bra motion som jag ställer mig bakom till 100 %

 • Vendela 25 januari, 2020, 16:29

  Bra förslag! Var ett föredöme. Lyft fram fina tågresor istället!

 • Sara 25 januari, 2020, 16:46

  Bra förslag!

 • Lotta Ekengren 25 januari, 2020, 16:50

  Viktigaste och bästa motionen någonsin

 • Maria Soxbo 25 januari, 2020, 16:57

  Bra och oerhört viktig motion som inte bara skulle göra att Coop ligger i framkant, utan skulle också sätta press på konkurrenterna att ta ställning på likadant sätt. Någon måste gå först, låt det bli Coop!

 • Frida Ridderstedt 25 januari, 2020, 17:02

  Mycket bra förslag!

 • Camilla Rasmusson 25 januari, 2020, 17:44

  Bra förslag!

 • Lise-Lott 25 januari, 2020, 18:21

  Ja vas bra! Känns självklart att coop med sin fina hållbarhetsprofil slutar uppmuntra flyg och annat ohållbart.

 • Moa Bergqvist 25 januari, 2020, 19:00

  Mycket bra förslag som jag stöder 100%. Flyg passar inte alls ihop med Coops miljöprofil.

 • Anders Åkerlund 25 januari, 2020, 19:04

  Kom igen nu COOP! Visa att ni är i takt med tiden. Det ni förlorar på att klippa med SAS tar ni lätt igen. Gör en PR-grej av separationen, så kommer ni attrahera nya kunder som andra följer. Passa på att flytta fram ert klimattänk ytterligare ett snäpp så blir det hela ett COOP 2.0 som många kommer att älska. Go! Go!! Go!!!

 • Karin Ingrid Ekstrand 25 januari, 2020, 19:54

  Mycket bra motion, klimatkris kräver att vi agerar. Det som verkar radikalt idag kommer vara en självklarhet imorgon precis på samma sätt som Coop varit en föregångare för att lyfta fram vegetarisk mat.

 • Anneli Gisudden 25 januari, 2020, 20:27

  Jag håller med till fullo.

 • Nina Söderström 25 januari, 2020, 20:40

  En mycket betydelsefull motion. Det är hög tid att Coop tar klimatansvar och slutar uppmuntra till flygresor.

 • Karin 25 januari, 2020, 21:03

  Jag vill verkligen be Coop att öppna sitt hjärta och lyssna på denna oerhört viktiga motion.

 • Terese Nilsson 25 januari, 2020, 21:10

  Håller tummarna att Coop vågar vara modiga, kloka och därmed trovärdiga.

 • Anna Witt 25 januari, 2020, 21:13

  Mycket bra förslag!

 • Karin Sandén 25 januari, 2020, 21:26

  Bra förslag för kooperationen kring vår enda planet!

 • Anna-Maria Olofsgård 25 januari, 2020, 21:54

  COOP profilerar sig som ledande på miljö och hållbarhet. Då håller det inte längre att via reklam, kampanjer och samarbeten uppmuntra till koldioxidtung konsumtion. Det här är nästa viktiga steg. Flygutsläppen kan tyvärr inte göras ogjorda genom s.k. klimatkompensation. Det är bara greenwashing. De flesta är pålästa nog att se igenom den typen av argument.

 • Anna-Maria Olofsgård 25 januari, 2020, 21:57

  COOP profilerar sig som ledande på miljö och hållbarhet. Då håller det inte längre att via reklam, kampanjer och samarbeten uppmuntra till koldioxidtung konsumtion. Det här är nästa viktiga steg. Flygutsläppen kan tyvärr inte göras ogjorda genom s.k. klimatkompensation. Det är bara greenwashing. De flesta är idag pålästa nog att se igenom den typen av argument.

 • Elisabet Zöttl 25 januari, 2020, 22:21

  Företag måste börja ställa om och ta täten, de som tar täten har större möjligheter att lösa detta än de som väntar på konsekvenserna av trytande resurser och degraderande system för att sen ställa om… Vi har allt att vinna på att agera NU.

 • David Lamm 25 januari, 2020, 22:31

  Som långvarig medlem tycker jag att här är på tiden.

 • Sanna Dufbäck Fornander 25 januari, 2020, 22:53

  Håller med till fullo.

 • Lena Bergström 25 januari, 2020, 23:05

  Ett bra förslag som känns som ett självklart steg för COOP att ta!

 • Sören Engzell 25 januari, 2020, 23:14

  Som Coop-medlem tycker jag att detta är en självklarhet! Coop skall vara en föregångare, inte en bromskloss på vägen mot ekologisk och klimatmässig hållbarhet!

 • Jenny Balotis 25 januari, 2020, 23:15

  Mycket hög tid att visa att ni tar hållbarhet på allvar. Nöjesflygning är inget vi borde unna oss längre och inget som ni bör bidra till. Många goda krafter kan tillsammans skapa positiv förändring!

 • Martin Sievers 25 januari, 2020, 23:26

  Jättebra!

 • Rebecka Hagman 25 januari, 2020, 23:34

  Bör vara ett självklart beslut av Coop!

 • Anne Dettmer 25 januari, 2020, 23:35

  Coop bör vara förebild! Hoppas de tar sitt ansvar!

 • Hampus Cronander 25 januari, 2020, 23:38

  Ta antingen bort produkter med palmolja helt från sortimentet eller märk dem med ”DENNA PRODUKT INNEHÅLLER PALMOLJA. DEN BIDRAR TILL SKÖVLING AV REGNSKOGARNA OCH UTROTNING AV DJURARTER”

 • Robert Zackrisson 25 januari, 2020, 23:59

  Bra förslag! Hoppas motionen går igenom.

 • Linnéa 26 januari, 2020, 00:15

  Skriver under på detta!

 • Tone 26 januari, 2020, 01:14

  Bra förslag!

 • Sofia Nyberg 26 januari, 2020, 06:32

  Mycket bra förslag! Det ökar trovärdigheten hos ett företag att vara miljövänligt.

 • Annastiina Hovi grundh 26 januari, 2020, 07:43

  Bra förslag!

 • Eva Hyberg 26 januari, 2020, 08:34

  Bra förslag!

 • Annapia Johansson 26 januari, 2020, 08:44

  Tack Petra Palmer, för bra motion som jag, ytterligare en Coop-medlem stödjer!

 • Matilda Hagstam 26 januari, 2020, 09:08

  Bra förslag, håller med!👍👍

 • Hanna Stahle 26 januari, 2020, 09:24

  Jag avstår från att bidra till nöjesflygande men nu när Coop har öppnat en ny butik nära mig skulle jag egentligen vilja vara medlem. Motion 20 är ett bra förslag!

 • Barbro Adonis 26 januari, 2020, 09:46

  Mycket bra och angeläget förslag!

 • Helena 26 januari, 2020, 10:12

  Upphör med medlemstining på papper – den orsakar onödig miljöpålastning

 • Moa Winte 26 januari, 2020, 10:20

  Väldigt bra förslag!

 • Maria Wolrath Söderberg 26 januari, 2020, 10:27

  Coop har ett utvecklat hållbarhetstänkade. Uppmuntran till flygresor skaver mot detta och drar dessutom ned trovärdigheten.

 • Gunilla Helmersson 26 januari, 2020, 10:57

  Mycket bra förslag!

 • Johanna Appelquist 26 januari, 2020, 11:00

  Ett naturligt steg för ett modernt företag med miljöprofil

 • John Sundh 26 januari, 2020, 11:17

  Bra förslag! Som medlem hoppas jag att Coop slutar med sånt otidsenligt som att stötta flygresor.

 • Monika Sjölund 26 januari, 2020, 14:38

  Bra förslag! Coop måste visa att man ligger i framkant och tar klimatfrågan på allvar.

 • Yvonne Örn 26 januari, 2020, 15:49

  Mycket bra förslag!

 • Elin Henriksson 26 januari, 2020, 16:59

  Som medlem instämmer jag fullständigt!

 • Mattias Käll 26 januari, 2020, 17:16

  Det där är sker som jag också tänkt på. Jag stödjer förslaget fullt.

 • Hanna Tingård 26 januari, 2020, 20:15

  Om inte Coop avslutar detta samarbete -som leder till ökat flygresande -kommer jag sluta handla där.

 • Lotta Haglund 26 januari, 2020, 22:08

  Med tanke på klimatet ska Coop självklart inte erbjuda flygresor.

 • Helena Wänerstrand 26 januari, 2020, 23:17

  Uteslut flygresor ur lojalitetsprogrammet. Tänk klimatsmart! Tänket Måste finnas med i alla erbjudanden och genomsyra hela verksamheten!

 • Git Aremyr Lundström 27 januari, 2020, 01:04

  Jag tycker också att det rimmar illa med ett kooperativt företag som uppmuntrar till flygresor. Gör om- gör rätt! 👊

 • Maria Johansson 27 januari, 2020, 04:43

  Bra förslag, bort med flygresor!

 • Maja Rosén 27 januari, 2020, 12:54

  Mycket bra förslag! Coop förknippas med hållbarhet av många människor och risken är stor att man gör tolkningen att det går att flyga hållbart när Coop marknadsför flygresor på olika sätt. Få känner till att bara en enstaka flygresa kan ta ut effekten av allt annat bra man gjort för klimatet. Därför har Coop både ett stort ansvar men också en stor möjlighet att påverka många människor genom att sluta med att marknadsföra flygresor.

 • Maja Prembäck 27 januari, 2020, 19:57

  Utmärkt motion!

 • Malin Werner 28 januari, 2020, 08:03

  Bra förslag! Coop behöver visa att den gröna profilen gäller i alla delar, även i medlemserbjudandena. Det känns allt annat än grönt och klimatsmart att locka medlemmar till flygande.

 • Jens Råberg 28 januari, 2020, 08:56

  Jättebra förslag!

 • Anne S 28 januari, 2020, 09:44

  JA och det är på övertid, man kan inte vara deltagare på något sådant.

 • Samuel Costa Nordvall 28 januari, 2020, 10:37

  Är medlem och har länge reagerat över detta och skulle gärna se att Coop går före som första större matkedja att välja bort klimatskadliga samarbeten och reklam!

 • Camilla Lundgren 28 januari, 2020, 11:12

  Det är självklart att Coop måste sluta främja flyget. Dock kan samarbete i övrigt m reseföretag fortsätta, tex hotell etc

 • Maria Zackariasson 28 januari, 2020, 12:25

  Som långvarig kund och medlem hos Coop (sedan 1994) stödjer jag detta förslag till 100%. Mycket bra motion! Gärna i kombination med nya samarbeten som främjar tågresande – t.ex. tågcharter av olika slag.

 • Elvin Landaeus Csizmadia 29 januari, 2020, 00:33

  Klimatet måste komma först, vi har inte tid att vänta längre!

 • Alva M 29 januari, 2020, 21:20

  Bra idé, kör på det!

 • Eva Blomberg 5 februari, 2020, 12:38

  Bra förslag – nu är det dags att göra något.

 • Arne Müller 17 februari, 2020, 09:48

  Jag har just blivit vald till ägarombud för Stora Coop Ersboda i Umeå. Motivet till att jag ställde upp var att jag efter bästa förmåga vill verka för att få ned de stora koldioxidutsläpp som dagligvaruhandeln orsakar. Att inte dela ut flygresor som bonus hör till de verkligt lågt hängande frukterna på detta område. Mycket bra förslag!

  • Petra Palmen 19 februari, 2020, 14:15

   Tack Arne! Kul att höra. Monika Norman ägarombud Ktf Stockholm kommer att driva motionen på föreningsstämman i Stockholm. Kanske ni kan göra gemensam sak? Hon tror att motionen kommer att gå vidare till COOP men att den stannar där eftersom styrelsen där inte förstår hur akut det är. Du kan maila mig petra.palmen@outlook.com om du vill ha kontaktuppgifter.