Motion 21 Uteslut flygresor i lojalitetsprogrammet och upphör med reklam för flygresor i medlemstidningen

I Paris-avtalet 2015 kom man överens om en maximal höjning av medeltemperaturen med högst 2 grader. Trots det fortsätter utsläppen av växthusgaser att öka. Sedan industrialiseringen har vi redan höjt medeltemperaturen med 1,2 grader. 

Uppvärmningen innebär höjda havsnivåer, uttorkade betes- och landarealer och fler obeboeliga områden. Glaciärer försvinner och självförstärkande effekter skapas som skyndar på klimatförändringarna ytterligare.  

En av de mest effektiva saker som Sverige kan göra för att minska koldioxidutsläppen är att minska flyget. 10% av Sveriges utsläpp kommer från flyget. 80% av världens befolkning har aldrig satt sin fot på ett flygplan. 

Vi anser att COOP ska ta sitt ansvar för den omställning som krävs. Det gör de inte när de samarbetar med t.ex. TUI och SAS. 

COOP kan i stället vara ett föredöme och visa man är en modern folkrörelse som har som ambition att genomgående ställa om till hållbar verksamhet!  

JAG YRKAR ATT 

Konsumentföreningen verkar för att Coop: 

-utesluter flygresor från sitt lojalitetsprogram 

-upphör med reklam för flygresor i sin medlemstidning, mailutskick, liknande (beslutet omfattar även konsumentföreningen) 

– föreningsstämman beslutar att skicka motionen till KF’s stämma 

Birgitta Westerberg 

  • Petra Palmen 23 januari, 2020, 22:29

    Håller med. Om vi ska lyckas rädda klimatet måste vi sluta fokusera på vad vi vill göra och istället se till vad som är möjligt. Att den som inte har råd att flyga avstår från att göra det ifrågasätts inte. Snarare är det så att de som ändå väljer att leva över sina ekonomiska tillgångar ger upphov till stor förvåning. Den som någon gång har tittat på programmet ”Lyxfällan” har sannolikt förundrats över hur det är möjligt att spendera långt mer pengar varje månad än man får in. Men att leva över sina tillgångar är faktiskt precis det de allra flesta gör när det kommer till vad planeten klarar av. Den genomsnittlige svensken lever som om vi hade fyra jordklot. Vill vi fortsätta att ha en planet att leva på har vi inte råd att flyga.

  • Mats 25 januari, 2020, 10:33

    Det är bra att COOP erbjuder poängväxling till flygresor. Vi har behov av att kunna transportera oss längre sträckor och flyg släpper ut mindre än bilar och båtar. Genom att erbjuda poängväxling så kan vi också påverka flygbolagen. Att dessa minskat sina utsläpp under de senaste åren visar att det är möjligt och bra för vår miljö. Något vi naturligtvis vill stödja!

    Att kunna flyga till semester till andra länder är viktigt, eftersom intäkter från turister är viktiga, inte minst för fattiga länder. Varför ska vi försämra ytterligare för de som har det svårast. Det här förslaget går ju direkt emot Kooperationens tankar.

    Jag yrkar därför på att motionen ska avslås.