Motion 24 Uteslut flygresor i lojalitetsprogrammet och upphör med reklam för flygresor i medlemstidningen

I Paris-avtalet 2015 kom man överens om en maximal höjning av medeltemperaturen med högst 2 grader. Trots det fortsätter utsläppen av växthusgaser att öka. Sedan industrialiseringen har vi redan höjt medeltemperaturen med 1,2 grader. 

Uppvärmningen innebär höjda havsnivåer, uttorkade betes- och landarealer och fler obeboeliga områden. Glaciärer försvinner och självförstärkande effekter skapas som skyndar på klimatförändringarna ytterligare.  

En av de mest effektiva saker som Sverige kan göra för att minska koldioxidutsläppen är att minska flyget. 10% av Sveriges utsläpp kommer från flyget. 80% av världens befolkning har aldrig satt sin fot på ett flygplan. 

Vi anser att COOP ska ta sitt ansvar för den omställning som krävs. Det gör de inte när de samarbetar med t.ex. TUI och SAS. 

COOP kan i stället vara ett föredöme och visa man är en modern folkrörelse som har som ambition att genomgående ställa om till hållbar verksamhet!  

JAG YRKAR ATT 

Konsumentföreningen verkar för att Coop: 

-utesluter flygresor från sitt lojalitetsprogram 

-upphör med reklam för flygresor i sin medlemstidning, mailutskick, liknande (beslutet omfattar även konsumentföreningen) 

– föreningsstämman beslutar att skicka motionen till KF’s stämma 

Annette U Wallqvist 

 • Petra Palmen 23 januari, 2020, 22:34

  Ja, COOP!
  Några har hört experter säga att det går att fortsätta flyga Det är lätt att bli förvirrad av alla motstridiga budskap vi ständigt nås av. Det är förstås viktigt att fundera över vem som säger vad. Att människor som arbetar inom flygbranschen hävdar att vi kan fortsätta flyga bör förstås tas med en nypa (rejäl näve) salt. Men det händer även att klimatexperter uttalar sig på ett sätt som kan få en att tro att det går bra att fortsätta flyga ”lite grann”. Här är det viktigt att komma ihåg att forskarnas uppgift inte är att bilda opinion, och att de tittar på just deras forskningsområde som en isolerad fråga. De som forskar om flyget räknar exempelvis på hur mycket utsläppen från flyget behöver minska globalt, och har med i beräkningarna att alla andra utsläppskällor också ska minska i samma relativa utsträckning. De tar heller inga etiska hänsyn. Att det till exempel är djupt orättvist att rika människor ska fortsätta flyga på semester, när fattiga människor som aldrig någonsin flugit redan idag dör till följd av klimatkrisen är ett sådant exempel. De tar heller inte hänsyn till följdeffekterna av att avstå från att flyga. Att avstå från att flyga handlar inte bara om de utsläpp man personligen sparar in – den största effekten ligger i hur det här beslutet påverkar omgivningen. Det får fler att göra likadant och är även ett effektivt sätt att få fler att vakna upp och inse klimatkrisens allvar. Det är också så att den som väl insett det ohållbara i att flyga också blir mer benägen att förändra sin livsstil även inom andra områden, och också vill påverka andra att förändra sitt beteende och ställa politiska krav. Det är synd att inte alla klimatexperter har en examen i psykologi.

 • Mats 25 januari, 2020, 10:46

  Det är bra att COOP erbjuder poängväxling till flygresor. Vi har behov av att kunna transportera oss längre sträckor och flyg släpper ut mindre än bilar och båtar. Genom att erbjuda poängväxling så kan vi också påverka flygbolagen. Att dessa minskat sina utsläpp under de senaste åren visar att det är möjligt och bra för vår miljö. Något vi naturligtvis vill stödja!

  Att kunna flyga till semester till andra länder är viktigt, eftersom intäkter från turister är viktiga, inte minst för fattiga länder. Varför ska vi försämra ytterligare för de som har det svårast. Det här förslaget går ju direkt emot Kooperationens tankar.

  Jag yrkar därför på att motionen ska avslås.