Motion 27 Uteslut flygresor i lojalitetsprogrammet och upphör med reklam för flygresor i medlemstidningen

I Paris-avtalet 2015 kom man överens om en maximal höjning av medeltemperaturen med högst 2 grader. Trots det fortsätter utsläppen av växthusgaser att öka. Sedan industrialiseringen har vi redan höjt medeltemperaturen med 1,2 grader. 

Uppvärmningen innebär höjda havsnivåer, uttorkade betes- och landarealer och fler obeboeliga områden. Glaciärer försvinner och självförstärkande effekter skapas som skyndar på klimatförändringarna ytterligare.  

En av de mest effektiva saker som Sverige kan göra för att minska koldioxidutsläppen är att minska flyget. 10% av Sveriges utsläpp kommer från flyget. 80% av världens befolkning har aldrig satt sin fot på ett flygplan.  

Vi anser att COOP ska ta sitt ansvar för den omställning som krävs. Det gör de inte när de samarbetar med t.ex. TUI och SAS. 

COOP kan i stället vara ett föredöme och visa man är en modern folkrörelse som har som ambition att genomgående ställa om till hållbar verksamhet!  

JAG YRKAR ATT  

Konsumentföreningen verkar för att Coop: 

– utesluter flygresor från sitt lojalitetsprogram  

– upphör med reklam för flygresor i sin medlemstidning, mailutskick, liknande (beslutet omfattar även konsumentföreningen) 

Helena Iles 

 • Petra Palmen 23 januari, 2020, 22:44

  Instämmer!
  Men det finns ju resor som är nödvändiga.
  Ja, det finns resor som är nödvändiga, men det legitimerar inte alla de som inte är det. Snarare är det extra viktigt att vi avstår från alla onödiga flygresor, just eftersom en del inte går att undvika. Av svenskarnas flygresor är 80 procent privata resor. Av dessa skulle en stor majoritet kunna undvikas. Av de återstående 20 procenten kan också sannolikt en stor andel undvikas med hjälp av digitala möten eller genom att välja tåget istället.

 • Mats 25 januari, 2020, 10:34

  Det är bra att COOP erbjuder poängväxling till flygresor. Vi har behov av att kunna transportera oss längre sträckor och flyg släpper ut mindre än bilar och båtar. Genom att erbjuda poängväxling så kan vi också påverka flygbolagen. Att dessa minskat sina utsläpp under de senaste åren visar att det är möjligt och bra för vår miljö. Något vi naturligtvis vill stödja!

  Att kunna flyga till semester till andra länder är viktigt, eftersom intäkter från turister är viktiga, inte minst för fattiga länder. Varför ska vi försämra ytterligare för de som har det svårast. Det här förslaget går ju direkt emot Kooperationens tankar.

  Jag yrkar därför på att motionen ska avslås.