Motion 28 Uteslut flygresor i lojalitetsprogrammet och upphör med reklam för flygresor i medlemstidningen

I Paris-avtalet 2015 kom man överens om en maximal höjning av medeltemperaturen med högst 2 grader. Trots det fortsätter utsläppen av växthusgaser att öka. Sedan industrialiseringen har vi redan höjt medeltemperaturen med 1,2 grader. 

Uppvärmningen innebär höjda havsnivåer, uttorkade betes- och landarealer och fler obeboeliga områden. Glaciärer försvinner och självförstärkande effekter skapas som skyndar på klimatförändringarna ytterligare.  

En av de mest effektiva saker som Sverige kan göra för att minska koldioxidutsläppen är att minska flyget. 10% av Sveriges utsläpp kommer från flyget. 80% av världens befolkning har aldrig satt sin fot på ett flygplan.  

Vi anser att COOP ska ta sitt ansvar för den omställning som krävs. Det gör de inte när de samarbetar med t.ex. TUI och SAS. 

COOP kan i stället vara ett föredöme och visa man är en modern folkrörelse som har som ambition att genomgående ställa om till hållbar verksamhet!  

JAG YRKAR ATT  

Konsumentföreningen verkar för att  

Coop: 

-utesluter flygresor från sitt lojalitetsprogram  

-upphör med reklam för flygresor i sin medlemstidning, mailutskick, liknande (beslutet omfattar även konsumentföreningen) 

Ulrika Hansson 

 • Helén Blomberg 23 januari, 2020, 06:07

  Jag handlar på Coop just för den gröna prägeln där men uppmuntran till flygresor sticker verkligen i ögonen. Var en förebild och upphör med detta, det kommer både ni, vi och planeten vinna på!

 • Petra Palmen 23 januari, 2020, 22:47

  Hoppas COOP vill vara en föregångare och ta ansvar för framtiden.
  Flyget ökar vår förståelse för omvärlden säger en del. Vi har fått ut många bra saker av att flyga. Bland annat har det gett oss en större förståelse för omvärlden. Nu behöver vi använda oss av den förståelsen och inse att vi måste göra allt vi kan för att hjälpa de människor som redan idag är hårt drabbade av klimatförändringarna. Vi måste inse att vi genom vår livsstil förstör deras möjligheter att överleva. Om vi vill leva i en fredlig värld är det av största vikt att vi bromsar klimatförändringarna nu. Om inte utsläppen minskar nu och vi missar 1,5-gradersmålet kommer risken för fler konflikter i världen att öka markant.
  Även om många flygresor har varit och är viktiga för att skapa möten mellan människor är det inte så att alla resor leder till en ökad förståelse. I många fall är det nog snarare tvärtom. Att resa på chartersemester till turistorter och umgås med sina vänner och familj bidrar inte till en ökad förståelse för andra kulturer i någon större utsträckning. Snarare kan det ge en felaktig bild av hur landet ifråga ser ut utanför semesterortens lyx.
  Dessutom – alla som har rest runt i världen och fått en ökad förståelse för andra människor kommer inte att förlora den av att avstå från att flyga tills vi fått bukt med utsläppen.

 • Mats 25 januari, 2020, 10:40

  Det är bra att COOP erbjuder poängväxling till flygresor. Vi har behov av att kunna transportera oss längre sträckor och flyg släpper ut mindre än bilar och båtar. Genom att erbjuda poängväxling så kan vi också påverka flygbolagen. Att dessa minskat sina utsläpp under de senaste åren visar att det är möjligt och bra för vår miljö. Något vi naturligtvis vill stödja!

  Att kunna flyga till semester till andra länder är viktigt, eftersom intäkter från turister är viktiga, inte minst för fattiga länder. Varför ska vi försämra ytterligare för de som har det svårast?

  Dessutom så är mötet mellan människor viktigt för vår förståelse av andra kulturer och för hur folk har det i andra delar av världen. Man kan inte anse att de som redan rest ska vara privilegierade och att unga människor och andra som inte rest ska nekas denna möjlighet till förståelse. Det här förslaget går, enligt min mening, direkt emot Kooperationens tankar.

  Jag yrkar därför på att motionen ska avslås.

 • Anneli My 25 januari, 2020, 20:21

  COOP borde medverka till att flygresor ransoneras.En resa /år.
  Om man vill resa mera,ska biljettpriset ökas med en avgift,som bero på personens inkomst och förmögenhet.
  Flygbolagen klarar sig med minskad volym,ty de rika ska troligen betala 10-20 gånger normalbiljettens pris.För dem är det en småsumma.
  Flygandet måste ju minska,också fraktflyget.

 • Ulrika O 1 februari, 2020, 08:43

  Jag stödjer motionen. I stället borde Coop främja tågresande till andra länder, gärna i någon typ av ”charter”-form som kan tilltala många. Vi behöver absolut inte flyga till andra sidan jordklotet för att ha semester.

 • Eva Blomberg 2 februari, 2020, 21:38

  Jag tycker att motionen är viktig. Det finns många argument för att inte flyga, särskilt inte långresor. Med detta sagt är det viktigt att de som har behov av att resa, t.ex. de som har släktingar långt bort, kan resa. Vad vi behöver inse är att de billiga flygresor vi har haft tillgång till under många år är ett resultat av politiska beslut. Flyget har subventionerats med skattepolitik, och vi har fått flygbolag som pressar priser för att vi ska flyga så mycket som möjligt. Men för att många av oss har varit medskyldiga till detta fenomen, innebär inte att vi måste fortsätta. Det är därför viktigt att vi sätter press på organisationer och politiker så att detta onödiga flygande upphör – och får betala sina reella kostnader.
  Jag föreslår därför att motionen godkänns och att Coop tar sitt ansvar för framtiden.