Motion 29 Reklam för flygresor

I Paris-avtalet 2015 kom man överens om en maximal höjning av medeltemperaturen med högst 2 grader. Trots det fortsätter utsläppen av växthusgaser att öka. Sedan industrialiseringen har vi redan höjt medeltemperaturen med 1,2 grader. 

Uppvärmningen innebär höjda havsnivåer, uttorkade betes- och landarealer och fler obeboeliga områden. Glaciärer försvinner och självförstärkande effekter skapas som skyndar på klimatförändringarna ytterligare.  

En av de mest effektiva saker som Sverige kan göra för att minska koldioxidutsläppen är att minska flyget. 10% av Sveriges utsläpp kommer från flyget. 80% av världens befolkning har aldrig satt sin fot på ett flygplan. 

Jag anser att COOP ska ta sitt ansvar för den omställning som krävs. Det gör de inte när de samarbetar med t.ex. TUI och SAS. 

COOP kan i stället vara ett föredöme och visa man är en modern folkrörelse som har som ambition att genomgående ställa om till hållbar verksamhet!  

Jag önskar att Coop: 

-utesluter flygresor från sitt lojalitetsprogram 

-upphör med reklam för flygresor i sin medlemstidning, mailutskick, liknande (beslutet omfattar även konsumentföreningen) 

 • Sohie 22 januari, 2020, 12:07

  Bra att det finns medlemmar som motionerar! Instämmer.

 • Helén Blomberg 23 januari, 2020, 06:06

  Jag handlar på Coop just för den gröna prägeln där men uppmuntran till flygresor sticker verkligen i ögonen. Var en förebild och upphör med detta, det kommer både ni, vi och planeten vinna på!

 • Hans Liljeroth 23 januari, 2020, 18:15

  Yrkar att motionerna 11 tom 29 skall betraktas som en motion.
  Vet inte om antalet lika motioner gör motionen mer relevant.
  Anser att avsikten med dessa motioner inte får den effekt på klimatet som efterfrågas. Symbolhandlingar utan effekt har vi tillräckligt av i Sverige redan. Överlåter därför till KF centralt att besluta vilka samarbetsparters de vill arbeta med.

 • Petra Palmen 23 januari, 2020, 22:49

  Bra initiativ!
  En del menar att vi behöver fortsätta flyga eftersom många livnär sig på turism. Om det nu verkligen är så att man flyger för att hjälpa andra så kan man ju alltid välja att skänka pengar till de som är beroende av turism för att de ska kunna starta andra verksamheter att livnära sig på. Även om det är så att en del kortsiktigt är beroende av turism så är väldigt många turistorter hotade av klimatförändringarna och kommer kanske inte ens vara beboeliga i framtiden. Ska vi ställa om till en hållbar värld kommer vi att behöva hjälpa varandra. Många kommer att behöva byta arbeten, men det kommer att vara mer ekonomiskt att hjälpa dem med det än att ta itu med alla de kostnader klimatförändringarna kommer att orsaka.

 • Petra Palmen 24 januari, 2020, 10:25

  Hej Hans! Tack för kommentar. Det är jag som är initiativtagare till motionerna som är likadana. Tyvärr hann jag inte administrera motionen som du beskriver.
  Huvudsaken är att COOP förstår att det är viktigt att vi behöver ställa om på alla plan för att försöka trygga framtiden för våra barn och barnbarn.
  Fler behöver förstå att vi befinner oss i en akut klimatkris. Levde alla som vi svenskar skulle det tex behövas 4,2 jordklot. Det är ohållbart i längden.
  Flyget som står för 10% av Sveriges utsläpp minskar. Även i UK och Tyskland, men det krävs fler personer som visar att de är beredda att ställa om. COOP kan vara en tydlig och viktig markör för denna omställning.
  Tekniken hinner tyvärr inte ställa om i den takt som krävs.

 • Mats 25 januari, 2020, 10:43

  Det är bra att COOP erbjuder poängväxling till flygresor. Vi har behov av att kunna transportera oss längre sträckor och flyg släpper ut mindre än bilar och båtar. Det är således inte effektivt att ge sig på flyget så som motionären tycks tro. Genom att erbjuda poängväxling så kan vi också påverka flygbolagen. Att dessa minskat sina utsläpp under de senaste åren visar att det är möjligt och bra för vår miljö. Något vi naturligtvis vill stödja!

  Att kunna flyga till semester till andra länder är viktigt, eftersom intäkter från turister är viktiga, inte minst för fattiga länder. Varför ska vi försämra ytterligare för de som har det svårast?

  Dessutom så är mötet mellan människor viktigt för vår förståelse av andra kulturer och för hur folk har det i andra delar av världen. Man kan inte anse att de som redan rest ska vara privilegierade och att unga människor och andra som inte rest ska nekas denna möjlighet till förståelse. Det här förslaget går, enligt min mening, direkt emot Kooperationens tankar.

  Dessutom så ska vi inte tala om för människor vad de ska göra eller tvinga dem (vi är ingen Kommunistisk organisation) – utan folk måste själva få välja vad de vill göra, vad de vill köpa (Arla eller Änglamark).

  Jag yrkar därför på att motionen ska avslås.

 • Teresa Soler 25 januari, 2020, 14:41

  Dags för Coop att implementera sin slogan i medlemstidningen, att inte underlätta för flygresor. Sveriges grönaste matkedja? Vi hoppas det!

 • Camilla Rasmusson 25 januari, 2020, 17:45

  Bra förslag!

 • Jens 25 januari, 2020, 18:23

  Petra Palmen, skäms du inte alls över att spamma Coops motionsforum med dina egna politiska åsikter? Det borde du, de hör inte hemma här. Vi är 90% av medlemmarna som gärna tar emot erbjudanden med rabatter när vi någon gång måste åka flyget till ställen där man inte alls eller på rimligt sätt kan åka med bil/tåg/båt eller annat. Vi har förstått att just du vill att vi alla ska stannar kvar i vårt lilla lokalsamhälle och aldrig resa längre bort än vi kan cykla. Men det finns en värld därute, jobb, familj, släkt, vänner etc som måste hållas personlig kontakt med. Du vill att hela världen ska gå i stå och att mänskligt utbyte ska upphöra. Tror du vi för livskvalitet av det, fred? utveckling? Nej precis. Det gör vi inte. Vi ska låta flyget utvecklas precis som allt annat, de är också på god väg mot mycket snålare motorer, allt mindre beroende av fossilt bränsle, och på sikt drivna av helt ren el eller bränsleceller. Öppna dina ögon och sluta förstöra för alla vi andra. Du representerar bara ett par procent av samhället. De flesta har förstått att det inte är så enkelt som du påstår, det finns mer att läsa på. Kolla ska du se.

 • Nina Söderström 25 januari, 2020, 20:48

  Coop, med sina gröna profil, måste ta klimatansvar och sluta uppmuntra till flygresor.

 • Terese Nilsson 25 januari, 2020, 21:10

  Instämmer till fullo!

 • Sargit Adolfsson 26 januari, 2020, 22:42

  Ännu en motion utan avsändare. Märkligt!

 • Maria Johansson 27 januari, 2020, 04:49

  Instämmer

 • Peter Zetterman 25 februari, 2020, 10:58

  Tveksam motion om flyg. Kan låta bra men är inte så enkelt.
  Om något ska bojkottas eller bearbetas så kanske man ska fokusera på Kina. Landet som främjar barnarbete, utsläpp, smuts och inte minst kidnappar svenska medborgare godtyckligt. Där kan man göra något konkret.
  Appropå transporter till detta fjärran land m fl så vore det kanske bättre att främja lokalt producerat oavsett vara. Rabattsystemet skulle i så fall styras mot detta. Detta skulle ge en bättre total effekt och inte låta COOP verka se ut som en filial till Miljöpartiet.
  Det kommer inte gynna verksamheten öht.