Motion 30 Upplysa konsumenter om Coops policies gällande produktsäkerheten

Som konsument känner jag att valet av livsmedel, om man ska göra medvetet val, har blivit svårare och att det läggs stor ansvar på individen för att ta reda på information 

om produkten som man ska handla .Jag tycker att det kan underlätta för konsumenter om dem vet att på Coop spenderas mycket resurser innan varan hamnar på 

butikshyllor. Som ni vet, Coops policies ställer krav på leverantörer och en av dem är produktsäkerheten . För att uppfylla säkerhetskraven då ska kvalitetsstyrning ske i 

enlighet med olika dokumenterat system som innefattar regelbundna kontroller samt att följa europaparlamentet och flera andra viktiga förordningar och inte minst att den 

följer övrig svensk lagstiftning om hantering av livsmedel .Detta är bara en liten del av de normer och krav som ställs för produktionen på Coop. 

Jag yrkar att: 

Att Konsumentföreningen verkar för att upplysa konsumenter om Coops policies, och om möjligt, jämföra dessa policies med konkurrenternas. Detta är både i riktningen till 

hållbar konsumtion samt att på indirekt sätt kan positivt sätt påverka försäljningen. 

Farzaneh Chelouei