Motion 31 Management, välfärd & ekosystem

Nytt decennium – nya möjligheter – nya utmaningar 

”Ända sedan starten 1899 har KF hållit fast vid samma grundidé: KF har som syfte att skapa ekonomisk nytta till de enskilda individer som är medlemmar och samtidigt göra 

det möjligt för medlemmarna att genom sin konsumtion bidra till en hållbar utveckling för människor och miljö. En idé som sammanfattas i raden Tillsammans gör vi en bättre 

affär.” 

Många unga, och vuxna, vill ta tillvara på 20-talet för att säkerställa möjligheterna till välfärd nu och i framtiden. Själva grunden till välfärd är välfungerande ekosystem. Ju 

sämre ekosystemen fungerar desto sämre är möjligheterna till välfärd. Under lång tid har delar av mänskligheten levt på sätt som inte gynnat ekosystemen, och det pågår än 

idag. I liten eller stor skala drabbas människor i Sverige och över hela Jorden av det mänskligheten ställt till med i ekosystemen. För att säkerställa nutida och framtida välfärd 

behöver vi förvalta allt vi har inflytande över, på ett sätt som verkligen främjar välfungerande ekosystem överallt och en mångfald av liv i biosfären. 

Många människor är medlemmar i KF och vår organisation kan ta täten när det gäller att verkligen värna om ekosystemen och därmed om grunden till välfärden. Det är helt i 

linje med den kooperativa ursprungsidéen om att spela roll för samhälls- och allmännyttan, och kanske till och med i linje med ett av KFs tidiga mål att arbeta för en lyckligare 

Mänsklighet. 

Jag yrkar att: 

KF tar sikte på målet 

”välfärd via välfungerande ekosystem överallt och en mångfald av liv i biosfären”, 

genom att: 

1. KF under 2020 förbereder för att under t.ex. 2021 arbeta för att ta fram en ”färdplan”, policy eller likande för de närmaste 10 åren 

2. KF under 2020 förbereder för att under t.ex. 2023 arbeta för att ta fram en ”färdplan”, policy eller likande för de närmaste 50 åren 

3. KF under 2020 förbereder för att under t.ex. 2025 arbeta för att ta fram en ”färdplan”, policy eller likande för de närmaste 100 åren 

4. alla medlemmar i KF får möjlighet att på något vis delta i arbetet med dessa ”färdplaner”/policys eller liknande, t.ex. genom workshops och webinar, samt att även unga 

som ännu inte är medlemmar bjuds in att delta 

 • Hans Liljeroth 23 januari, 2020, 18:36

  Vem är motionären? Ser inte avsändaren.
  Jag tror faktiskt att KF/Coop redan har visionärer, dock inte bara för klimatrelaterade frågor. Motionären tar upp viktiga frågeställningar som inte föreningen kan lösa själva utan i samverkan med många olika medspelare. Alla som är kunder i en KF/Coop´s olika affärer är dock inte medlemmar. Man gör sina inköp i den butik som för tillfället är lämpligast oavsett ”ideologi”. Det ger problem. Inte minst via internethandeln. Den kooperativa innebörden skall överleva i en hård marknad.
  Kan varken tillstyrka eller avslå en motion utan avsändare.

  • pia 26 februari, 2020, 11:46

   Hej, vi får inte skriva ut personuppgifter på nätet utan motionärens godkännande. På stämman kommer det framgå.

 • Sargit Adolfsson 26 januari, 2020, 22:43

  Och en tredje motion utan avsändare. Hmm.

  • Carl Henric 18 februari, 2020, 07:45

   För motioner ska man ta ställning till motionens förslag och inte vem som har lämnat förslaget.

  • pia 26 februari, 2020, 11:47

   Hej, vi får inte skriva ut personuppgifter på nätet utan motionärens godkännande. På stämman kommer det framgå. Mvh KfS