Motion 4 – Årets Franchisebutik

Framställan

Inom Coop drivs fler och fler butiker som franchisebutiker och inom kooperationen OK tex är det vanligt. Även inom privata företag, koncerner är det vanligt med egna företagare som driver butiker som franchising. Detta är ett alternativ att lösa problem när det är svårt att rekrytera butikschefer och undvika nedläggning.

Jag yrkar att:

att det inrättas ett pris som årets franchise butik med bl.a bedömning av omsättning, entreprenörskap samt Nki.

Priset delas ut på stämman nästkommande år.

Gunnar Andersson

2 kommentarer… lägg till en
  • Peter Kjellberg 22 februari, 2024, 20:13

    Tycker detta är en bra motion.

  • Peter Kjellberg 22 februari, 2024, 20:19

    Instämmer helt till denna motion.

Lämna en kommentar