Motion 5 Hur många bifirmor ska Coop butiker & Stormarknader ha?

Hur många bifirmor ska Coop butiker & stormarknader ha?

När den här motionen skrivs har bolaget Coop butiker & stormarknader 24 registrerade bifirmor, nämligen:

Är det inte dags att rensa bland bifirmorna? Det kan innebära att föreningen återlämnar en del av dess till Kooperativa förbundet eller att man avregistrerar bifirman hos registreringsmyndigheten Bolagsverket.

Några av bifirmorna känns inaktuella eftersom det berör serveringsverksamhet i Halland och Örebro, det vill säga utanför föreningens verksamhetsområde.

Utgår ifrån att situationen har uppstått när föreningen tog över bolaget från Kooperativa förbundet och man helt enkelt har glömt bort frågan.

Dessutom står Kooperativa förbundet / Coop koncernen fortfarande som verklig huvudägare hos Bolagsverket, vilket inte stämmer.

Därför yrkar motionären om

  • Att föreningsstyrelsen och/ eller bolaget utvärderar framtiden för de bifirmor som Coop butiker och stormarknader har.

  • christina nilsson 30 januari, 2023, 19:08

    vem är motionären? Ogillar. Ingen fråga för vår föreningen

  • Jacqueline Otabbong 27 februari, 2023, 17:24

    Om bifirmorna inte kostar pengar då får de väl vara kvar som det är