Motion 7 – Motivera medlemmar att diversifiera sin typ av konsumtion av kost

Framställan

Jag tycker att vi människor med vår sätt att konsumera har gjort att biologiskt mångfald minskar i naturen och på en del platser i världen hotad att försvinna.

Med vår nuvarande dagliga konsumtion är vi ganska begränsade i typ av kost, kläder material, energiproduktion, etc och därför tycker jag att genom KfS och Coop bör vi försöka lära oss att bredda oss i vår konsumptionstyp.

T. ex. i Sverige det finns många harar och kaniner och varför äts inte mera av detta sorters kött med mer variation i vår konsumtion vi kan också hjälpa naturen och biologiskt mångfalden.

Jag yrkar att:

1. Föreningen ska uppmuntra medlemmar att diversifiera sig i sin konsumtions stil

2. Genom våra medier visa alternativa produkter/livsmedel att konsumera till vardags

Jacqueline Otabbong

0 kommentarer… lägg till en

Lämna en kommentar