Motion 8 – Coops Provkök

Framställan

Stora Coop Luleå driver egen Restaurag och Café.

Trevligt och bra för Coop medlemmar men även för flera som handlar eller behöver äta eller fika.

Förr i tiden hette verksamheten Fyra kök.

Det finns säkert på fler ställen.

Jag yrkar att:

KfS Coop utvärderar den Restaurangverksamhet som Coop bedriver för närvarande.

Är det ett koncept som skulle vara intressant att vidareutveckla och i så fall i vilken regi och på vilka orter?

Elsie Britt-Inger Rönnqvist

0 kommentarer… lägg till en

Lämna en kommentar