Motion 8 Palmolja

Coop och KF har länge legat i framkant vad gäller märkning och miljö. Nu ligger Coop efter. Det är mer palmolja i Coopbutiker och i Coop egna produkter än på andra håll. ICA’s kex har ingen palmolja, Göteborgs kakor och kex har tagit bort palmoljan. Inte Coop. Coops egna märken innehåller palmolja. T.o.m. de butiksbakade frallorna och bullarna innehåller palmolja. Jag som konsument och medlem har en vädjan till er om en trestegsraket vad gäller Palmolja. 

Jag yrkar att: 

1) Jag yrkar i första hand att Coop/Konsum-butikerna ska vara en helt palmoljefria. KF har påverkat hela branschen tidigare – dags att göra det igen.  

2) Jag yrkar i andra hand att Coops/Konsums egna märken ska vara helt palmoljefria, inte ens certifierad – eftersom även certifierad palmolja bidrar till att mångfalden av arter utarmas och att arter utrotas. 

3) Jag yrkar på att alla butikshyllor ska “palmoljemärkas” så att konsumenterna lätt kan se a) vilka varor som överhuvudtaget innehåller palmolja och b) om det är certifierad/ickecertifierad samt krav/ickekrav palmolja. Jag känner många som vill undvika palmolja, men varken har tid eller ögon för att stå och läsa på baksidan av varje produkt när de handlar. T.ex. skulle man kunna ha en röd palm för icke-certifierad, gul för certifierad, grön för kravmärkt och certifierad . Ev en överkorsad palm på alla varor som inte innehåller palmolja.  

KF har tidigare gått längst fram och visat vägen i liknande frågor som är till nytta för konsumenten. Jag tror Coop(Konsum skulle stärka sitt varumärke och vinna stort på att göra detta. Det är så många som i det tysta vill undvika palmolja, men inte riktigt har ork eller tid att lusläsa på alla varudeklarationer. 

Pia Wieck

 • aline 21 januari, 2020, 20:52

  Håller helt med. Tror att det stora flertalet kunder skulle undvika palmolja om de kunde samt att det skapas ett tryck på producenterna att ställa om. Läget är akut för både många djur- och växtrarter samt klimatet, både lokalt och globalt, som påverkas negativt när regnskog skövlas och palmoljeplantager breder ut sig.

 • Sofie Forsman 21 januari, 2020, 23:05

  Vilken bra och viktig motion! Detta stödjer jag.

 • Helén Blomberg 23 januari, 2020, 06:11

  Bra och viktigt!

 • Moa Hellsing 23 januari, 2020, 09:55

  Håller med motionären – bort med palmoljan, in med mer hållbara alternativ!

 • Hans Liljeroth 23 januari, 2020, 17:42

  En motion med aktuellt innehåll, speciellt idag när vi alla skall delta i den världsomfattande klimatdebatten. Vår insats blir dock marginell men kan få en symbolisk påverkan.
  Yrkar på bifall av motionen

 • Natalia Karlsson 23 januari, 2020, 22:01

  Jag håller med.
  Och när det gäller de som inte läser på baksidan av produkterna – deras hälsa är också viktig, även om vissa av dem inte tänker på sådant som palmolja.

 • Inga Lundberg 25 januari, 2020, 11:41

  Jag håller med. En viktig fråga.

 • Camilla Rasmusson 25 januari, 2020, 17:48

  Bra förslag!

 • Jens 25 januari, 2020, 18:01

  Helt galet och missförstått! Idag odlas och framställs mycket palmolja på ett säkert, hållbart och certifierat sätt. Att då förbjuda det är okunnigt, kontraproduktivt och onödigt. Det skulle innebära att vi slår bort livsunderlaget för tiotusentals palmodlare som lever knapert redan idag, och har detta som deras enda inkomstkälla! Vad Coop bör göra/och redan gör, är att köpa varor med certifierat hållbart palmolja. Så enkelt är det. Kanske bra att läsa på istället för bara att tycka till 😉

  • Pia 18 februari, 2020, 16:24

   Jens, jag har läst på ganska mycket om palmolja, deltagit i seminarier mm. Visst finns det några få undantag, men även den certifierade innebär många gånger att det är tidigare skövlad mark som nyttjas. Det finns många sätt för bolagen att kringgå de grundläggande reglerna kring certifiering genom att använda sig av bolag i flera led etc. Läs även motiveringen till Åsas motion som rör samma ämne…”Så här skriver Naturskyddsföreningen om palmolja ’Bakom de enorma landskapsförändrande plantagerna (som liknar en grön öken där inga andra grödor än oljepalmen kan växa) döljer sig skövling av regnskog med förlust av stora unika och oersättliga naturvärden, torvmarker som utdikas till plantager, och brott mot mänskliga rättigheter. Det är vanligt att det kemiska bekämpningsmedlet parakvat används på plantagerna, ett medel som är förbjudet inom EU eftersom det kan skada människors hälsa.’”
   Den certifierade oljan utgör dessutom endast en liten del. Rent klimatmässigt, kortsiktigt är palmoljan bra. Det går att producera stor mängd olja på liten yta. Men det är riskabelt långsiktigt att ha en enda gröda på så stora ytor. Idag vet vi att mångfald bland djur och växter är viktigt för allas vår överlevnad. Om den skulle angripas, så skulle stora gröna ytor förstöras och kanske få förödande konsekvenser. Trots allt så är den gröna växtligheten en viktigt del för att ta hand om koldioxid och producera syre.
   Jo, jag vet att många försörjer sig på palmolja, men de största pengarna går inte till lokalbefolkningen. Naturskyddsföreningen har tagit fram en hel del alternativa försörjningsalternativ som visar att det går att leva på regnskogen, utan att förstöra den. Det finns olika slags gräs att skörda, som man kan tillverka t.ex. väskor av. Kanel ”växter” vilt. Det största problemet är så klart att vi är för många människor på jorden. Aldrig tidigare har så många djur- och växtarter utrotats i så snabb takt. Palmoljeplantagen är en av orsakerna och nu hotas även schimpanser och orangutanger. Kan du tänka dig en värld utan dessa? Regnskogen är så pass uppstyckad att det inte längre finns tillräckligt stora områden för aporna att gömma sig eller fly, vilket gör dem till ett lätt byte för lokalbefolkning som dödar dem för att äta.
   Jag har även bott många år i Malaysia och flera gånger upplevt den haze/smog som är följden av svedjebruket på Borneo för att skövla mer mark till palmoljeodlingarna. En gång var det så rökigt i Kuala Lumpur att jag inte såg grannens hus tvärs över gatan. På Borneo kunde folk inte ens se varandra inomhus om de stod en meter från varandra. Folk blev sjuka. Inget av detta – förlust av hälsa, ekonomi etc. betalades av palmoljeföretagen. Inget drabbar dem om det utrotar schimpanserna. Så klart det är lönsamt och fortsätter skövlingen. Om de fick betala de verkliga kostnaderna de orsakar skulle man se att lönsamheten inte är så bra jämfört med andra alternativa oljor.

 • Ingrid Enge 25 januari, 2020, 19:44

  Jag håller helt med Pia. Palmolja hör inte hemma på Coop.

 • Karin Sohlgren 26 januari, 2020, 11:35

  Låt mig slippa att ta med förstoringsglas när jag handlar på COOP! Ta bort alla produkter med palmolja, jag vill inte köpa eller riskera att äta!

 • Gunilla Moshi 26 januari, 2020, 11:36

  Ja det är dags att ta bort palmoljan!

 • Mattias Käll 26 januari, 2020, 17:18

  Bifall

 • Nora Nilsson 26 januari, 2020, 18:16

  Låter mycket bra. Jag stödjer denna motion helhjärtat!

 • Jens R 28 januari, 2020, 08:59

  Jättebra förslag!

 • Thomas Gamby 31 januari, 2020, 14:21

  Bra motion om en viktig sak! Jag stöder Pias yrkande nr 2 och delvis nr 3 – Framför allt önskar jag en tydligare information om förekomsten av palmolja och vilka risker det medför!

 • Ulrika O 1 februari, 2020, 08:52

  Bifalles

 • Pet B 18 februari, 2020, 12:29

  Yrkar på bifall av motionen