Motion 9 – Förvalt belopp e-faktura

Framsttällan

För 2 år sedan skrev undertecknad en motion om att medlemmar med Coop Matkonto Kredit eller Coop Matkonto Faktura med betalsätt e-faktura bör få hela skulden som förvalt belopp att betala och inte som idag lägsta belopp att betala som förvalt alternativ. Svaret var då att kortutgivaren (Payex) tittade på olika lösningar samt att en lösning enligt motionen skulle införas. Idag 2 år senare har det hänt; ingenting!

På direkt fråga till Payex har undertecknad fått svar:

Tack för att du hör av dig. 

Det stämmer att vi alltid tar emot kunders åsikter men kan tyvärr inte göra alla ändringar som önskas.

I dagsläget har vi och kommer inte att ändra på detta. Däremot kan du välja autogiro och välja att hela skulden dras. 

På fråga vems beslut detta var blev svaret:

Hej, 

detta beslut har tagits från vårt utvecklingsteam med hjälp av IT-avdelningen.

Att införa detta torde inte vara en svår teknisk fråga då det på andra Coop-kort är hela skulden som är förvalt på e-fakturan. Nu är det ju Payex som ”äger” affären på så sätt att det är dom som tar ut avgifter och ränta för de som ”väljer” att betala det lägsta beloppet så man kan ju misstänka att det ligger ekonomiska orsaker bakom detta. Detta bör naturligtvis ett medlemsägt företag som Coop inte medverka till.

Det är lätt att missa att ändra belopp och på det sättet bli skuldsatt för sina matinköp. Det ligger väl inte riktigt i tiden att uppmuntra konsumenter att ta krediter genom att ha lägsta belopp att betala som förvalt alternativ. När det gäller e-handel ska ett kreditköp vara ett aktivt val vilket även borde gälla detta.

Vilka villkor är det då man får om man ”väljer” att betala lägsta belopp? Det framgår inte av fakturan utan det får man själv leta upp för att få reda på avgifter och ränta. Vid e-handel skall detta framgå av fakturan vilket det även borde göra här.

Jag yrkar att:
Coop utan dröjsmål ändrar förvalt belopp till totalbelopp på fakturan och överlåter till kunden att via ett aktivt val ändra till delbetalning om så önskas samt att de som väljer delbetalning även upplyses om vilka villkor som gäller avseende ränta och avgifter.

Eva Ohlin Ogestadh