Motion 38 Flygresor i Coops medlemspogram

COOP marknadsför sig som Sveriges grönaste matkedja och framhåller ständigt sitt arbete för att få ner utsläppen inom den egna verksamheten, vilket är alldeles utmärkt.

COOPs hållbarhetsdeklaration utsågs 2021 till årets Hållbarhetsprestation av NMC.

COOP är också ett av de företag som under våren 2022 ställt sig bakom uppropet från 227 svenska företag under rubriken ”Politiker, sluta bromsa klimatomställningen.”

Samtidigt uppmuntrar COOP sina kunder att använda sina intjänade poäng till flygresor med SAS och TUI.

En effektiv åtgärd som vi i Sverige kan göra för att minska koldioxidutsläppen är att flyga mindre. En flygresa till Spanien tur och retur leder till utsläpp av ett ton växthusgaser – vilket är lika mycket som det varje person får släppa ut per år för att vi ska nå 1,5 gradersmålet.

Klimatkompensation kan i bästa fall PÅ SIKT minska halterna av koldioxid i atmosfären och på så sätt på sikt neutralisera flygets utsläpp. Klimatkompensation som idé härstammar från 1990-talet då vi trodde att vi hade mer tid på oss Även om klimatkompensation på sikt har viss effekt så har vi inte längre den tiden. Vi måste idag beakta att VARJE TON VID VARJE TIDPUNKT RÄKNAS.

COOP:s hållbarhetsdeklaration utgår från principen att ”det ska vara lätt att göra rätt”. Genom att erbjuda rabatter på flygresor och möjlighet att använda intjänade poäng samt annonsera om flygresor i medlemsbladet gör COOP det istället lätt att göra fel.
Hur ska kunden förstå det på annat sätt än att flygresor inte är något problem ur klimatsynpunkt?

KF Stockholm har vid sin behandling av motioner 2021 rörande ”Sluta samarbeta med resebolag där resorna sker med flyg” angett att föreningen genom sin representation i KF:s styrelse avser verka för att initiera en förutsättningslös översyn avseende Coops reseerbjudanden. Jag har inte kunnat finna att det redovisats något resultat av några sådana förhandlingar. Vi är dessvärre nu i ett läge när de som har makten måste ta ansvar och då även fattar beslut som av vissa berörda kan uppfattas som onödiga.

Låt mig till sist citera ett dagsaktuellt uttalande från Johan Rockström professor i jordsystemvetenskap och Sveriges mest respekterade klimatforskare. ”Tidslinjen är för kort, fönstren börjar stängas för oss. Den återstående koldioxidbudgeten är så begränsad, att om vi inte vänder de här kurvorna av negativ miljöpåverkan inom det här årtiondet har vi snart sagt ingen chans att klara en välfärdsutveckling på en frisk planet”. (Ur boken ”En jord för alla – Ett manifest för mänsklighetens överlevnad”).

Jag anser därför att COOP ska ta sitt ansvar för den omställning som krävs och sluta samarbeta med t.ex. TUI och SAS.

COOP blir på så sätt ett föredöme och visar att man är en modern folkrörelse som har som ambition att genomgående ställa om till hållbarhet inte enbart inom den egna verksamheten utan även genom att ta ansvar för sitt val av samarbetspartners.

Jag yrkar att:
Konsumentföreningen Stockholm verkar för att Coop:

• utesluter flygresor från sitt medlemsprogram

• upphör med reklam för flygresor i sin medlemstidning, mailutskick,

• föreningsstämman beslutar att skicka denna motion till KFs stämma.

Göran Thalén

 • Charlotta Johansson 24 januari, 2023, 15:32

  Wow. 56 motioner varav 50 handlar om samma sak. Om KF vill uppmuntra sina medlemmar att engagera sig bör man lyssna. För att inte tala om ifall man bryr sig om våra barns framtid.

 • Stefan Nilsson 27 januari, 2023, 09:35

  Det är väl upp till var och en att välja hur man vill använda sina surt förvärvade poäng, att inskränka möjligheterna genom att ta bort partners är bara ett bevis på populism och överförmynderi. Jag väljer själv hur jag vill utnyttja poängen, det skall inte vår förening göra åt mig.

 • Jan Sjöberg 27 januari, 2023, 14:27

  Värdet med ett loyalitetsprogram där varje individ väljer hur man använder poängen är just att det kan nyttjas till det som den individen har mest nytta av. Att artificiellt utesluta vissa verksamheter är att kraftigt minska värdet på loyalitetsprogrammet och därmed incitamenten att handa hos Coop. Yrkar på avslag på alla motioner som syftar till att begränsa loyalitetsprogrammet.

 • Ronnie 27 januari, 2023, 21:36

  Varför begränsa individens valmöjligheter? Låt medlemmarna ta ansvar själv. Låt oss använda poängen som vi själva vill, är man miljömedveten finns det möjlighet att kompensera flygningar. På flera olika sätt dessutom.

 • Kicki 9 februari, 2023, 08:29

  Vi har ansvar för framtiden. Lyssna och lär av vetenskapen. Kooperationen ska stå för sina värderingar. Tillstyrker motionen – annat vore hyckleri.