Motion 2 Kontaktvägar till butikschefer

Bakgrund

Eftersom medlemmarna kan sägas äga Coops butiker, finns ett särskilt intresse hos dessa kunder av att butikerna är välskötta. Då är det också viktigt att det finns bra informationskanaler från kund till ledning och ägarombud. Så är inte fallet i dag. Om man som kund vill framföra synpunkter till butikschefen i form av till exempel återkommande brist på varor till medlemspriser, avsaknad av kundvagnar, felaktiga prissättningar och snorkig personal, så är det mycket svårt. Butikscheferna är ofta helt okända för kunderna i Coops butiker och stormarknader.

Jag har pratat med flera stormarknadschefer, som säger att de uppskattar att få direkt kontakt med kunderna. De försöker också snabbt lösa de problem som kunderna pekat på.

Motsvarande anonymitet gäller även ägarombuden. Det är svårt att få information om deras namn och kontaktuppgifter. På KfS hemsida finns det bara en hänvisning till ägarombudet, men inga direkta kontaktuppgifter i form av e-postadress eller telefonnummer. På butikens hemsida finns inga uppgifter om vare sig butikschef eller ägarombud.

Man får som kund intrycket att dessa centrala personer inte ska ha någon direktkontakt med kunderna. Det kan väl inte vara avsikten med en medlemsägd verksamhet?

Förslag

Det bör i Coops butiker finnas anslag med namn på och kontaktuppgifter till butikschefen och ägarombudet. Dessa uppgifter bör också finnas på hemsidan för varje butik.

Yrkande

att KfS verkar för att butikscheferna och ägarombuden blir mindre anonyma och att kontaktuppgifter finns till dessa personer i Coops butiker och på hemsidor.

Stockholm den 7 december 2021

Åke Dahlberg

 • Gunnel Lundström 25 januari, 2022, 09:37

  Självklar information. Borde redan ha genomförts.

 • Jan Forslund 25 januari, 2022, 16:12

  Bra motion. Våra butiker och deras personal är alldeles för anonyma. Detsamma gäller ägarombuden. Jag själv var ägarombud tidigare men det var en anonym tillvaro där det var svårt att nå medlemmar och kunder. Denna motion bör antas.

 • Lena Jonsson 27 januari, 2022, 09:23

  Bra yrkande!
  Viktigt att ägarombudens kontaktuppgifter finns tillgängliga för alla medlemmar. Ägarombuden ska fungera som första kontakt mellan medlemmar och ledning i butiken.

 • Göran 27 januari, 2022, 10:56

  Bra förslag, och alla parter (kunden, butikschefen och butiken) vinner på att man kan nå fram med förslag på förbättringar till butikschefen. Ingen har idag en aning om vem som är ansvarig för butiken och hur man når fram med förslag.

 • Ove Carlson 27 januari, 2022, 14:11

  Bra förslag! Butikschefer och ägarombud är säkert intresserade av både ris och ros.

 • K G 30 januari, 2022, 08:46

  Ett bra och viktigt förslag till gagn för framtidens konsumenter i Sverige

 • Towe Nyberg 30 januari, 2022, 14:37

  Bra förslag som borde genomföras.
  Ägarombudet skulle kunna ha en mailadress som ärvs av nästa ägarombud. Alltså inte en personlig mailadress.
  Mailadressen kan vara en kombo av Ägarombud och butiken.
  Enkelt att lämna över till nästa och lätt för medlemmar att komma ihåg.

 • Merja Louka 2 februari, 2022, 21:43

  Bra förslag, håller med absolut!

 • Andreas 3 februari, 2022, 15:08

  Mycket bra förslag! Tydligare, direkta kontaktvägar önskar även jag. Det blir mycket enklare och effektivare att komma med förslag till t.ex. ägarombuden.

 • Margareta Löfholm 6 februari, 2022, 23:57

  Utmärkta förslag, som borde ha genomförts tör länge sedan.

 • Urban Strid 9 februari, 2022, 17:59

  Låter klokt, jag stödjer motionen.

 • Tomas Ekroth 25 februari, 2022, 16:49

  Detta trodde jag var något som verkligen fungerade i samtliga butiker. Mina föräldrar har en direkt och nära kontakt med butikschefen i Högdalen. Under min tid som butikschef ägnade jag mycket tid på golvet och hjälpte mina kunder i möjligaste mån.

  Jag är spänd på min nya roll som ägarombud i Högdalen. Det ska bli väldigt roligt och givande och jag ska göra butikschefen och mig själv kända i våra roller.

 • Gunnar Andersson 25 februari, 2022, 17:01

  Tycker att det kontakt ska gå via ägarombud. Varje medlem har ju också möjlighet att på kf/coops hemsida rätt att framför sina åsikter
  Som nyvald ägarombud har jag haft första mötet med butikschef mycket positivt.

 • Lars fernqvist 26 februari, 2022, 08:45

  Mkt bra motion. Som nyvald tänkte jag driva denna fråga i vår butik