Motion 3 KRAV märkningens kvalitet

SVT:s uppdrag granskning har vid flera tillfällen uppmärksammat brister hos KRAV-gårdar. Främst vad gäller djurhållningen med betydande brister och ren vanvård. Av granskningen framgår att föreningen KRAV inte alltid klarar att kontrollera KRAV utförarna. Än mindre att vidta åtgärder och följa upp uppenbara missförhållanden. Bland annat visade det sig att en KRAV gård trots uppenbara missförhållanden i djurhanteringen ändå kunde behålla sin KRAV märkning inom andra område som grödor och liknade.

Reportaget visade betydande svagheter hos KRAV ledningen och de repressiva åtgärder mot dem som missbrukar KRAV certifieringen. COOP är en av stiftarna/medlemmar i KRAV föreningen och investerar sitt varumärke i den föreningen. Mot bakgrund av dessa missförhållanden bör COOP:s representant i KRAV driva på om en högre kvalitet bland KRAV certifierade leverantörer. Och sker grova missförhållanden är det rimligt att KRAV märkningen återkallas för alla leveranser från den leverantörern.

Vi konsumenter och COOP medlemmar måste kunna lita på att KRAV märkta varor i våra butiker håller hög kvalitet.

Med stöd av ovan förslås föreningsstämma uppdra till föreningsstyrelsen:

att via COOP representationen i KRAV driva frågan om bättre kontroll och skarpa restriktioner vid missförhållanden.

att om rättelse inte sker lyfta frågan om COOPs medverkan i KRAV.

Bo Hertz

Per-Olov Johansson

Ägarombud Coop Hemmesta i Värmdö

 • annica nordin 25 januari, 2022, 09:07

  Det låter väldigt bra. Det är rimligt att man ska kunna lita på en kravmärkning. Om detta inte fungerar gror misstankar om att det inte är någon mening att välja kravmärkt eller ekologiskt för det är bara dyrare men oftast ingen skillnad på produkterna. Detta kan i sin tur leda till en längre utdragen omställning till enbart kravmärkt och ekologiskt. Eller i värsta fall ingen omställning.

 • Gunnel Lundström 25 januari, 2022, 09:39

  Bra och genomtänkt motion. Stöder helhjärtat.

 • Gunnar Olsson 25 januari, 2022, 13:52

  Mycket bra förslag!

 • Susanne Häggqvist 26 januari, 2022, 22:07

  Mycket bra förslag!

 • K G 30 januari, 2022, 08:15

  Ska det vara någon nytta med KRAV ska vi konsumenter kunna lita på kravmärkningen.

 • Merja Louka 2 februari, 2022, 21:47

  Jag stöder motionen om KRAV märkningen! Behövs!

 • AO 3 februari, 2022, 14:20

  Jag håller med! Stöder motionen!

  Vi måste verkligen kunna lita på KRAV-märkningen annars är den meningslös. Ordning och reda, tack!

 • Urban Strid 9 februari, 2022, 17:54

  Håller med om detta.
  Mitt fulla stöd till motionen.

 • Göran Dahlstrand 21 februari, 2022, 23:16

  Håller med motionärerna. En bra och viktig motion.