Motion 47 Uteslut flygresor i lojalitetsprogrammet och upphör med reklam för flygresor i medlemstidningen

FRAMSTÄLLAN
COOP marknadsför sig som Sveriges grönaste matkedja och framhåller ständigt sitt arbete för att få ner utsläppen inom den egna verksamheten, vilket är alldeles utmärkt.

COOPs hållbarhetsdeklaration utsågs 2021 till årets Hållbarhetsprestation av NMC.

COOP är också ett av de företag som under våren 2022 ställt sig bakom uppropet från 227 svenska företag under rubriken ”Politiker, sluta bromsa klimatomställningen.”

Samtidigt uppmuntrar COOP sina kunder att använda sina intjänade poäng till flygresor med SAS och TUI? 

En effektiv åtgärd som vi i Sverige kan göra för att minska koldioxidutsläppen är att flyga mindre. En flygresa till Spanien tur och retur leder till utsläpp av ett ton växthusgaser – vilket är lika mycket som det varje person får släppa ut per år för att vi ska nå 1,5 gradersmålet. Klimatkompensationen COOP lyfter fram riskerar att ta fokus från ansträngningarna att minska utsläppen och blir därmed ett sätt att köpa sig fri från nödvändiga beteendeförändringar. 

COOP:s hållbarhetsdeklaration utgår från principen att ”det ska vara lätt att göra rätt”. Genom att erbjuda rabatter på flygresor och möjlighet att använda intjänade poäng samt annonsera om flygresor i medlemsbladet gör COOP det istället lätt att göra fel. Hur ska kunden förstå det på annat sätt än att flygresor inte är något problem ur klimatsynpunkt?

Förslag
Jag anser att COOP ska ta sitt ansvar för den omställning som krävs och sluta samarbeta med t.ex. TUI och SAS.

COOP blir på så sätt ett föredöme och visar att man är en modern folkrörelse som har som ambition att genomgående ställa om till hållbarhet inte enbart inom den egna verksamheten utan även genom att ta ansvar för sitt val av samarbetspartners. 

JAG YRKAR 
Att Konsumentföreningen Stockholm verkar för attCoop:

 • utesluter flygresor från sitt lojalitetsprogram 
 • upphör med reklam för flygresor i sin medlemstidning, mailutskick,
 • föreningsstämman beslutar att skicka denna motion till KFs stämma.

Charlotta Johansson
Maria Johansson
Peter Forslund
Ulla Brunö
Solveig Samuelsen
Jens Malmström
Ninja Tunbjer
Malte Gustavsson
Ludvig Tillman
Kristina Rimbark
Henrik Fellesson

 • Charlotta Johansson 21 januari, 2023, 10:52

  Wow. 56 motioner och 50 om dem handlar om samma sak. Om KFS vill uppmuntra sina medlemmar att engagera sig bör man lyssna. För att inte tala om om man bryr sig om våra barns framtid.

 • Ronnie 27 januari, 2023, 21:37

  Varför begränsa individens valmöjligheter? Låt medlemmarna ta ansvar själv. Låt oss använda poängen som vi själva vill, är man miljömedveten finns det möjlighet att kompensera flygningar. På flera olika sätt dessutom.

 • Peter Inghe 29 januari, 2023, 17:54

  Brs förslag