Motion 9 Förvalt belopp e-faktura

Idag får de medlemmar som har CoopMatkonto Kredit eller Coop matkonto Faktura och som valt e-faktura som betalsätt, automatiskt lägsta belopp att betala som förvalt alternativ vid betalning i internetbank. Enligt Konsumentverket får inte e-fakturan vara utformad så att de lockar kunden att betala det lägsta beloppet med ytterligare kostnader som följd. Delbetalning får ej vara förvalt om andra sätt att betala finns. Du ska som konsument själv aktivt välja om du vill handla på kredit.

Ett medlemsägt företag som Coop borde självklart inte medverka till att medlemmar utan avsikt får extra avgifter eller räntor på sina inköp, oavsett vilken kortpartner som för tillfället har hand om kortaffären.

Jag yrkar att:

Coop utan dröjsmål ändrar förvalt belopp till totalbelopp på fakturan och överlåter till kunden att via ett aktivt val ändra till delbetalning om så önskas.

Eva Ohlin Ogestadh

 • Tommy Pollak 25 januari, 2022, 20:09

  Mycket bra förslag. Om företaget som sköter betalningarna inte accepterar ändringen bör Coop byta eller själva överta kontohanteringen.

 • Ove Carlson 27 januari, 2022, 14:05

  Instämmer helt med förslaget.

 • K G 30 januari, 2022, 08:11

  Jag instämmer till fullo med Eva Ohlin Ogestadh förslag

 • Andreas 3 februari, 2022, 15:15

  Instämmer helt med Ogestadh, det är bara sunt förnuft att det ska vara standarden om så inte är fallet!

 • Petter Nykvist 23 februari, 2022, 18:17

  Jag instämmer med motionären.
  Jag har Coop Mer-kortet och e-faktura och där är alltid totalbeloppet ifyllt och jag behöver bara godkänna fakturan i min internetbank. Konstigt att det inte är på samma sätt med Coop MatKonto..? Men så borde det givetvis vara!