Motion 1 Tillsätta ägarombud även inom digital försäljning som Coop online

Inledning:

Vårt samhälle utvecklas mer och mer mot digitala möjligheter att köpa varor ”online”. Som konsument har man mindre möjligheter att påverka ”affären” då det ofta inte finns en fysisk butik som man kan gå till. När det gäller COOP online så väljs hur man ska leverera och var man ska leverera utan egentlig dialog med medlemmarna. På COOP Onlines hemsida framgår väldigt dåligt eller snarare inte alls hur man ska komma i kontakt med butikens ledning. Då försäljning online ökar i omfattning och är hårt konkurrensutsatt, kan det vara av stor vikt att ha kontakt med medlemmarna. Med medlemmarna menas både som konsument samt företrädare för en stor delägare i form av Konsumentföreningen Stockholm. Det är också egendomligt att en så stor butik med ett så specialiserat sätt att bedriva försäljning inte har ett ägarombud. Om det i framtiden skapas nya digitala sätt att handla varor inom COOP bör man även där överväga om inte medlemmarnas intressen ska vara representerade av ett ägarombud.

Förslag

Med bakgrund av ovanstående

• Att föreningsstämman beslutar att inkludera COOP online att ingå i ägarombudsorganistationen

• Att föreningsstämman beslutar att genomföra ett extra val för att tillsätta ett interimistiskt ägarombud i
  avvaktan på den ordinarie valproceduren för ägarombud.

Med hopp om en positiv handläggning

Ola Hägg