Motion 39 – 46 Uteslut flygresor i lojalitetsprogrammet och upphör med reklam för flygresor i medlemstidningen

FRAMSTÄLLAN
COOP marknadsför sig som Sveriges grönaste matkedja och framhåller ständigt sitt arbete för att få ner utsläppen inom den egna verksamheten, vilket är alldeles utmärkt.

COOPs hållbarhetsdeklaration utsågs 2021 till årets Hållbarhetsprestation av NMC.

COOP är också ett av de företag som under våren 2022 ställt sig bakom uppropet från 227 svenska företag under rubriken ”Politiker, sluta bromsa klimatomställningen.”

Samtidigt uppmuntrar COOP sina kunder att använda sina intjänade poäng till flygresor med SAS och TUI?

En effektiv åtgärd som vi i Sverige kan göra för att minska koldioxidutsläppen är att flyga mindre. En flygresa till Spanien tur och retur leder till utsläpp av ett ton växthusgaser – vilket är lika mycket som det varje person får släppa ut per år för att vi ska nå 1,5 gradersmålet. Klimatkompensationen COOP lyfter fram riskerar att ta fokus från ansträngningarna att minska utsläppen och blir därmed ett sätt att köpa sig fri från nödvändiga beteendeförändringar.

COOP:s hållbarhetsdeklaration utgår från principen att ”det ska vara lätt att göra rätt”. Genom att erbjuda rabatter på flygresor och möjlighet att använda intjänade poäng samt annonsera om flygresor i medlemsbladet gör COOP det istället lätt att göra fel. Hur ska kunden förstå det på annat sätt än att flygresor inte är något problem ur klimatsynpunkt?

Förslag
Vi anser att COOP ska ta sitt ansvar för den omställning som krävs och sluta samarbeta med t.ex. TUI och SAS.

COOP blir på så sätt ett föredöme och visar att man är en modern folkrörelse som har som ambition att genomgående ställa om till hållbarhet inte enbart inom den egna verksamheten utan även genom att ta ansvar för sitt val av samarbetspartners.

JAG YRKAR
Att KF – Stockholm verkar för att Coop:

 • utesluter flygresor från sitt lojalitetsprogram
 • upphör med reklam för flygresor i sin medlemstidning, mailutskick,
 • föreningsstämman beslutar att skicka denna motion till KFs stämma.

Anders Bergengren
Henrik Petrén
Lisa Dalenius
Anna Nilsson
Liam Malm
Unni Hansson
Emelie Hedén Eklund
Karin Gustafsson

 • Charlotta Johansson 24 januari, 2023, 15:32

  Wow. 56 motioner varav 50 handlar om samma sak. Om KF vill uppmuntra sina medlemmar att engagera sig bör man lyssna. För att inte tala om ifall man bryr sig om våra barns framtid.

 • Jan Sjöberg 27 januari, 2023, 14:27

  Värdet med ett loyalitetsprogram där varje individ väljer hur man använder poängen är just att det kan nyttjas till det som den individen har mest nytta av. Att artificiellt utesluta vissa verksamheter är att kraftigt minska värdet på loyalitetsprogrammet och därmed incitamenten att handa hos Coop. Yrkar på avslag på alla motioner som syftar till att begränsa loyalitetsprogrammet.

 • Ronnie 27 januari, 2023, 21:36

  Varför begränsa individens valmöjligheter? Låt medlemmarna ta ansvar själv. Låt oss använda poängen som vi själva vill, är man miljömedveten finns det möjlighet att kompensera flygningar. På flera olika sätt dessutom.

 • christina nilsson 30 januari, 2023, 19:28

  avslag. motivering se Ronnie